Çocuklarda Tonsillektomi Sonrasında Toparlanmayı İyileştirmek İçin Steroid

Cochrane derleme özeti

Çocuklar tonsillektomi ya da adenotonsillektomi olduktan sonra ağrı, bulantı, kusma ve normal yemeye başlamada gecikme olağandır. Ameliyat sonrası kusmayı önlemek için bazen ameliyatta damar içi yolla tek doz deksametazon verilir.

Bu çalışmada, toplam 1756 katılımcıyla yapılan 19 randomize kontrollü araştırma derlendi. Derleme sonucunda, tonsillektomi ya da adenotonsillektomi esnasında verilen bir doz kortikosteroidin her 5 çocuktan birinde kusmayı önleyebileceği bulundu. Çocuklar normal diyete de daha hızlı döndü ve ameliyattan sonra daha az ağrıları oldu.

Kaynak

Steward DL, Grisel J, Meinzen-Derr J. Steroids for improving recovery following tonsillectomy in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD003997. DOI: 10.1002/14651858.CD003997.pub2

Orijinal özet için: Tonsillektomide Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar