İleri Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde En İyi Primer Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri bu organın çeşitli kısımlarından çıkabilir. Kadınlar arasında 6. en sık görülen kanserdir. Çoğunluğu, yumurtalığı kaplayan epitelden kaynaklanır. Tümör kitlesini olabildiğince azaltmak için, primer ameliyat (sitoredüktif cerrahi) yapılır. Ameliyattan sonra kalan tümör miktarı, hastalığın gidişatını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. En iyi sitoredüktif cerrahi, jinekolojik onkoloji hekimleri arasında tartışma konusudur. Jinekolojik Onkoloji Grubu halen ‘en iyi’ ameliyatı, sonrasında kalan kanser hücre topluluklarının her birinin çapının 1 cm veya altında olması şeklinde tanımlıyor. Ameliyattan sonra kalan tümör parçalarının büyüklüğünün bu hastalıkta önemli bir prognostik faktör olduğu gösterilmiş olmakla beraber, kalan hastalığın daha az olmasıyla birlikteki üstün sonuçlardan, doğrudan cerrahi prosedürün sorumlu olduğu sonucunu çıkarmayı destekleyen kanıtlar sınırlı.

Bu derlemede ileri (aşama III ve IV) epiteliyal yumurtalık kanseri olan kadınlarda en iyi primer sitoredüktif ameliyatla genel ve ilerlemesiz sürvi değerlendirildi. 100’den fazla kadının alındığı ve çoklu değişken analizi yapılan, derleme kriterlerimize uygun 11 retrospektif araştırma bulduk.

Analizler komple sitoredüksiyonun gidişat açısından önemini gösterdi. Kalan tümör mikroskopik olup, görünür hastalık olmadığı zaman kadınlarda genel sürvi ve ilerlemesiz sürvi (İS) anlamlı derecede uzadı. Çalışmaların tümünde İS raporlanmamakla beraber sağlam sonuçlar çıkarabilmek için yeterli miktarda veri sağlandı.

Suboptimal sitoredüksiyonu (> 1 cm) optimal sitoredüksiyonla (< 1 cm) kıyasladığımızda, tahmini sürvi hesapları zayıfladı ancak düşük volüm lehinde istatistiksel olarak anlamlı kaldı.

Kalan tümör parçaları > 2 cm ve < 2 cm olan hastalar kıyaslandığında genel sürvide fark bulunmadı, ilerlemesiz sürvide ancak sınırda bir fark bulundu.

Araştırmaların retrospektif doğası nedeniyle kayırma hatası riski yüksekti. Hiç birinde ters olaylar, yaşam kalitesi ve mali etkinlik raporlanmadı ya da tatmin edici düzeye raporlanmadı.

İleri aşama epiteliyal yumurtalık kanseri ameliyatında komple sitoredüksiyon sağlamak için tüm girişimlerin yapılması gerekir. Bu sağlanamadığında cerrahi hedef, optimal (< 1 cm) rezidüel tümör olmalıdır.

Güncel kanıtlardaki yüksek kayırma hatası riski nedeniyle, bu grup hastada sürvinin iyileşmesinin cerrahi müdahaleye mi, yoksa hasta veya hastalıkla ilgili faktörlere mi bağlı olduğunu belirlemek için, randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Elattar A, Bryant A, Winter-Roach BA, Hatem M, Naik R. Optimal primary surgical treatment for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD007565. DOI: 10.1002/14651858.CD007565.pub2

Orijinal özet için: Yumurtalık Kanserinde Ameliyat Başarısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv