Akut İskemik Felçte Perkütan Vasküler Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Malûliyet yapan felçlerin çoğunluğu beyindeki büyük bir arterin kan pıhtısıyla tıkanmasına bağlıdır. Bu hastalarda en akla uygun tedavi ya doğrudan pıhtı içine çözücü (trombolitik) ilaç verilerek ya da mekanik cihazlarla yerinden alınarak blokajın kaldırılmasıdır. Hızlı tedavi, büyük beyin hasarı oluşmadan kan akımını yeniden sağlayabilir, bu da işlevlerde iyi bir geri kazanım getirir. Ancak bu tedaviler beyin kanamasına yol açarak sonuçları kötüleştirebilir.

Bu derlemede toplam 350 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma, bu tedavi şekillerinin kanama riskini artırsa da, arterdeki büyük pıhtıları giderebildiğini ve iyi bir geri kazanım şansını iyileştirdiğini gösterdi.

Uzun vadede ölüm riski etkilenmedi.

Ancak tedavinin hangi zaman aralığı içinde yapıldığında fayda sağlayacağı, hangi tipte arter blokajlarında cevap alma ihtimalinin en yüksek olduğu, mekanik cihazların etkili olup olmadığı ve bu tedavilerden birinin standart İV trombolitik tedaviye üstün olup olmadığı hala belirsiz. Bu soruları cevaplamak için daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılarak bilgi sağlanması gerekiyor.

Kaynak

O'Rourke K, Berge E, Walsh CD, Kelly PJ. Percutaneous vascular interventions for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD007574. DOI: 10.1002/14651858.CD007574.pub2

Orijinal özet için: Akut İnmede Perkütan Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv