Safra Ve Pankreas Kanallarının Endoskopisinden Sonra Antibiyotikler Komplikasyonları Önleyebiliyor

Cochrane derleme özeti

Endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi (ERCP)’de safra sistemine, kese ya da pankreas kanlı tıkanmasını teşhis için kanül gönderilir ve bu engeli çeşitli müdahalelerle giderme imkanları denenir. Geleneksel olarak, normalde steril olan safra kanal sistemine yapılan bu girişimin sonucunda oluşabilecek enfektif komplikasyonların insidensini düşürmek için, koruyucu maksatla antibiyotik verilir. Ancak antibiyotik aşırı kullanımı ve bunun sonucunda bakteriyel direnç gelişimi de düşünülmelidir. Antibiyotikler bakteriyel komplikasyonları önlemiyorsa kullanılmaması gerekir.

Tüm randomize hastalar analize alındığında sonuçlar, enfektif komplikasyonları önlemede prosedür öncesi antibiyotik kullanımının lehinde bulundu. Ancak ilk ERCP prosedürü esnasında safra kanalı tıkanması giderilen hasta alt grubunda antibiyotik kullanımının faydası gösterilemedi. Bu, potansiyel olarak ERCP öncesinde her hastaya antibiyotik gerekmeyebileceği anlamına gelir.

Antibiyotiklerin prosedür öncesinde, esnasında ve ilk girişim esnasında safra veya pankreas kanalı tıkanmasının giderilemeyeceği anlaşıldıktan hemen sonra verilmesi seçeneklerini test eden randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Brand M, Bizos D, O'Farrell PJR. Antibiotic prophylaxis for patients undergoing elective endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD007345. DOI: 10.1002/14651858.CD007345.pub2

Orijinal özet için: ERCP’de Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv