Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media’da Dekonjestanla Veya Olmadan Antihistaminler

Cochrane derleme özeti

Effüzyonlu otitis media (EOM) seröz otit olarak da bilinir, orta kulakta ısrarcı sıvı birikimidir. Tedavisi için birçok öneri bulunuyor. Bu derlemede antihistamin dekonjestan ve bunların kombinasyonlarının kullanımını araştıran çalışmalar özetlendi. Sıvının çekilmesi, işitme problemleri ve uzmanlara daha fazla sevk gereksinimi gibi sonuç ölçütlerinde kısa ve uzun vadede fayda bulunmadı.

Dahası, bu ilaçların kullanımı hastaların yaklaşık %10 kadarında mide barsak rahatsızlığı, iritabilite, uyuklama, ya da sersemlik gibi önemli yan etkilere neden oluyor. Bu nedenle antihistaminler, dekonjestanlar veya bunların kombinasyonları EOM için tavsiye edilen tedaviler değil. Belirtiler 12 haftanın ötesinde ısrar ettiğinde bir KBB uzmanının değerlendirmesi için sevk düşüncesiyle birlikte gözlem ve bekleme en iyi yaklaşım.

Kaynak

Griffin G, Flynn CA. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD003423. DOI: 10.1002/14651858.CD003423.pub3

Orijinal özet için: Effüzyonlu Otitis Media

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv