Akut Böbrek Hasarını Önleme Ve Tedavi İçin Atriyal Natriüretik Peptit

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı (ABH) böbrek fonksiyonlarında üre ve kreatinin yükselmesi ve idrar çıkışında azalmayla sonuçlanan ani ve uzun süren azalmayı ifade eder. Sepsis, şok, travma, böbrek taşları, böbrek enfeksiyonları, ilaç zehirlenmesi ve madde kullanımı olağan nedenleri arasındadır. ABH hastanede yatan hastalar arasında sık görülür, genel insidensi taburcu edilen 1000 hasta başına 24-30 vaka ve ağır hastalar içinde %6’dır. Hastanede gelişen ABH nedenleri arasında en sık sepsis, hipovolemi, ilaç zehirlenmesi, büyük ameliyat ve radyokontrastla yapılan tanısal müdahaleler bulunur. Yapılacak herhangi bir tedavinin hedefi böbrek işlevinin geri kazanımı olup ilaçla müdahale ya da diyaliz şeklinde olabilir.

Atriyal natriüretik peptidin (ANP) idrar oluşumunu artırdığı ve böbrekte iltihabı azalttığı gösterilmiştir. Bu derlemede ABH’yı önleme ve gelişmiş ABH’yı tedavide ANP kullanımını araştırmayı hedefledik.

11’i önleme, 8’i tedaviyi araştıran 19 çalışma bulduk, 1 861 katılımcıda yüksek ve düşük dozlar kullanıldı. ABH’yı önleme ve tedavi araştırmalarında ANP ve kontrol grupları arasında ölüm sayısında fark bulunmadı. Düşük doz ANP ile korunma ve tedavi çalışmalarında ve büyük ameliyata giren hastalarda diyaliz ihtiyacı anlamlı derecede daha düşüktü.

Düşük doz ANP alan hastalarda hastanede ve yoğun bakımda geçen süre daha kısaydı. Yerleşik AB hastalarında yüksek doz ANP ile daha fazla hipotansiyon ve kardiyak aritmiler görüldü.

ABH’yi önlemede ve ameliyat sonrası ABH idaresinde düşük dozlarda kullanılan ANP ile birlikte sonuçlar iyileşiyor. Korunma çalışmalarında ciddi ters olaylar görülmese de yüksek doz ANP ile tedavi çalışmalarında hipotansiyon ve aritmilerde anlamlı artış bulundu.

Kaynak

Nigwekar SU, Navaneethan SD, Parikh CR, Hix JK. Atrial natriuretic peptide for preventing and treating acute kidney injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006028. DOI: 10.1002/14651858.CD006028.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Hasarında ANP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv