Vitamin B12 Oral ve Parenteral Kullanımı

Cochrane derleme özeti

B12 eksikliği, anemi ve nörolojik komplikasyonlara neden olabiliyor. Eksiklik tedavisinde bu vitaminin oral formunun, çoğu ülkede nadiren yazıldığı bildiriliyor. Bu derlemede iki RK araştırma incelendi. Çalışmalar toplam 108 hasta üzerinde yürütüldü ve bunların 93’ü 3-4 ay arası izlendi. Bu kısıtlı çalışmalardan sağlanan kanıtlar, yüksek dozlarda oral B12 (1000-2000 mcg) kullanımının, hematolojik ve nörolojik cevaplar sağlamada kas içi alım kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

B12 eksikliği sıkça görülür ve sıklık yaşla artar. B12 eksikliği görülen hastalar, birinci basamakta çoğunlukla kas içi yolla verilen B12 preparatları ile tedavi ediliyor, bu da sağlık profesyonellerine kayda değer bir iş yükü getiriyor. Birkaç vaka-kontrol ve vaka serisinde oral kullanımda eşdeğer etkinlik bildiriliyor, ancak bu formu İsveç ve Kanada dışında nadiren reçete ediliyor. Doktorların bu yola başvurmama nedeni, oral preparatların varlığından haberdar olmamaları ya da etkinlik konusundaki kaygıları olabilir.

Yapılan veri tabanı araştırması sonucu, kriterlere uyan iki adet RK çalışma seçildi. İki çalışmada 93 hastanın 90-120 gün arası izlendiği anlaşıldı. 1000 – 2000 mcg arası yüksek oral dozların hematolojik ve nörolojik cevaplar sağlamada kas içi alım kadar etkili bulundu.

Bu sınırlı çalışmalardan sağlanan kanıtlar, günlük 2000 mcg ya da 1000 mcg başlangıçta günlük, izleyerek haftalık ve ardından aylık dozların, vitamin B12 eksikliği olan hastalarda kısa vadeli hematolojik ve nörolojik cevaplar sağlamak için kas içi kullanım kadar etkili bulundu.

-Türkiye’deki oral preparatlarda Vitamin B12, 1 mg dozunda ve 250 şer mg B1 ve B6 ile kombine olarak bulunuyor.-

Kaynak

Vidal-Alaball J, Butler C, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A, McDowell I, Papaioannou A. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004655. DOI: 10.1002/14651858.CD004655.pub2

Orijinal özet için: Oral ve Parenteral B12

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv