Hiperaktif Mesane Sendromunda İlaçlar

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Hiperaktif mesane sendromu; sıkışma hissi, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma ile karakterize bir hastalıktır. İlaç tedavisi temel tedavi seçeneğidir. En yaygın kullanılan ilaç antikolinerjiklerdir. Fakat bunlar sıklıkla ağız kuruluğu gibi yan etkilere neden olur.

Bu derlemede antikolinerjiklerle farklı tip ilaçları karşılaştırmak için kanıt arandı. Sadece birkaç tane, küçük çaplı randomize kontrollü çalışma bulundu. Araştırmalarda test edilen birçok ilaç, klinikte uzun süreli kullanılmıyor.

Bu derlemede, hiperaktif mesane belirtileri gösteren hastaların bakımında alternatif ilaçların, antikolinerjiklerden daha iyi veya daha kötü olup olmadığını değerlendirmek için yetersiz kanıt bulundu.

Kaynak

Roxburgh C, Cook J, Dublin N. Anticholinergic drugs versus other medications for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003190. DOI: 10.1002/14651858.CD003190.pub4

Orijinal özet için: Hiperaktif Mesane İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv