Nüks Eden Yumurtalık Kanserinde Tamoksifenin Faydasını Gösteren Kanıt Bulunmuyor

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri belirti vermeden önce yayılır. Sitotoksik ilaçlar genellikle sadece kısmen etkilidir ve şiddetli yan etkilere neden olur. Nüks eden kanserde tedavinin ana hedefleri, belirtilerin kontrolü ve yaşamı uzatmaktır.

Tamoksifenle ilgili randomize kontrollü ya da randomize olmayan araştırma verisi bulunamadığından nüks eden yumurtalık kanserinde tamoksifenin etkili ve güvenli olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

Laboratuar çalışmaları tamkosifenin yumurtalık kanserli kadınların tedavisinde etkili olabileceğini gösterdi. Kontrolsüz ve kıyaslamalı olmayan araştırmalar, nüks eden yumurtalık kanserli hastalarda tamoksifenin tümörleri biraz küçültebileceği ya da stabilize edebileceğini gösterse de tamoksifenin genel sürvi, tümör cevabı, belirti kontrolü, yaşam kalitesi ve ters olaylara etkisini ve güvenliğini belirlemek için bir RKA ya da kaliteli non-randomize araştırmalara kuvvetli bir gereksinim var.

Kaynak

Williams C, Simera I, Bryant A. Tamoxifen for relapse of ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD001034. DOI: 10.1002/14651858.CD001034.pub2

Orijinal özet için: Over Ca’da Tamoksifen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv