Yeni Doğanlarda Kistik Fibroz İçin Tarama

Cochrane derleme özeti

Kistik fibrozlularda hayatın çok erken döneminde akciğer hastalığı ve malnütrisyon görülür. Bu komplikasyonlar için erken tedavi uygun olur. Bu yüzden yeni doğanlarda tarama yapmak kistik fibrozda sonuçları iyileştirebilir. Yeni doğanlarda kistik fibroz taramasının kabul edilemeyen ters etkilere neden olmadan organ hasarını önleme ya da iyileştirmede fayda sağlayıp sağlamadığı ve klinik sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini anlamaya çalıştık. Bu derlemeye 1 124 483 bebekle yürütülen 2 araştırma (210 kistik fibrozlu bebek) dâhil edildi. Yeni doğan taramasını klinik tanıyla kıyaslayan araştırmalardan sadece birinin verilerini analiz edebildik. Bu araştırma taranan bebeklerde şiddetli malnütrisyonun daha seyrek olduğunu gösterdi. Taranan bebeklerde tanı esnasında akciğer röntgen skorları daha iyiydi ancak zamanla daha kötü oldu. Taranan bebekler P. Aeruginosa ile daha erken kolonize oldular. Taramanın maliyetleri geleneksel tanıya göre daha azdı.

Kaynak

Southern KW, Mérelle MM. E., Dankert-Roelse JE, Nagelkerke A. Newborn screening for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001402. DOI: 10.1002/14651858.CD001402.pub2

Orijinal özet için: Kistik Fibroz Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv