Erken Uterus Kanserinde Histerektomiden Sonra Kemoterapinin Sürviye Etkisi

Cochrane derleme özeti

Uterus (endometriyum) kanseri 70 kadından birini etkileyen oldukça sık görülen bir kanser. Çoğunda metastatik yayılma riski düşük olduğundan genellikle histerektomi şifa sağlar. Histerektomi materyalinin mikroskopik muayenesi hekime kanserin nüks riski olup olmadığını gösterir ve hastanın daha ileri koruyucu tedavi (yardımcı tedavi) için karar vermesine yardım eder. İlk ameliyattan sonra yapılan kemoterapi yüksek riskli kanserlerde şifa oranlarını artırabilir.

Bu derlemede primer uterus kanserinde histerektomiden sonra kemoterapinin etkinliği incelendi. Toplam 2197 katılımcıyla yapılan yüksek kalitede 9 randomize klinik araştırmadan sağlanan veriler sistematik istatistik modellemeye alındı. Bu analiz, kemoterapinin nüks riskini azalttığını, metastaz öncesi süreyi uzattığını ve sürvi oranlarını iyileştirdiğini gösterdi. Eski moda ilaç rejimlerini dışlayan alt grup analizi kemoterapinin belli bir zamanda ölüm riskini ¼ kadar azalttığını gösterdi. Bir ölümü önlemek için kemoterapi yapılması gereken kadın sayısı kanserin tipine bağlıdır. Bu araştırmalarda histerektomiden sonra yüksek doz platin esaslı kemoterapi alan her 25 kadın için 1 kadının şifa bulduğunu gösterdi. Bu %4 mutlak risk azalmasıdır.

Kemoterapiyle, radyoterapiye göre daha fazla bir sürvi avantajı bulundu ve radyoterapiyle birlikte kullanım fazladan değer sağladı. Pelvis dışında nüks gelişmesi için mutlak riski de %5 kadar azaltır görünüyor. Bu da tedavi edilen her 20 kadından birine fayda sağlar. Ancak kemoterapinin yan etkileri ve riskleri var ve kadınını yaşam kalitesini geçici olarak düşürüyor. Çoğu olguda kanser nüks riskinde küçük bir azalma yardımcı tedavinin yan etkilerine değmeyebilir.

Kaynak

Johnson N, Bryant A, Miles T, Hogberg T, Cornes P. Adjuvant chemotherapy for endometrial cancer after hysterectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 10. Art. No.: CD003175. DOI: 10.1002/14651858.CD003175.pub2

Orijinal özet için: Endometriyum Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv