Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media İle Birlikte Görülen İşitme Kaybına Karşı Kulak Tüpleri

Cochrane derleme özeti

Kanıtlar, başka ciddi tıbbi problemi veya malûliyeti olmayan effüzyonlu otititis media’lı çocuklarda tüplerin, işitmede sadece kısa dönem bir iyileşme sağladığını gösteriyor. Dil ve konuşma gelişimi üzerine etki gösterilmedi.

Effüzyon, kulak zarının ardında koyu kıvamlı sıvı birikimidir. Olağan rastlanan bir çocukluk hastalığı olup bir ya da iki kulağı birden tutar ve bu popülasyonda geçici işitme kaybının büyük nedenidir. Kulak zarına tüp takılması, tek kulakta effüzyon minimal ya da hiç işitme kaybı yapmasa da, bilateral effüzyonda işitmeyi iyileştirmek için olağan uygulanan bir ameliyattır.

Bu derlemede, 12 hafta geçtikten sonra iyileşmeyen bilateral effüzyonlu otiti olan ve işitme kaybı olduğu gösterilen çocuklarda, tüplerin 6 ayda işitmeye faydası olduğu ancak sonrasında azaldığı bulundu. Çoğu çocukta tüpler bu zamana kadar çıkar ve daha sonra çoğunda durum iyileşmiş olur.

Derlememizde, tüplerin konuşma ve dil gelişimine faydası olduğuna dair bir kanıt bulunmadı, ancak çalışmalar yerleşim konuşma, dil, öğrenme ve gelişim problemleri olan çocuklarda yapılmadı. Çoğu çocukta orta kulaktaki sıvı kendiliğinden geçeceği için, bilateral effüzyonlu otiti olan çocukların çoğunluğunda, aktif gözlem uygun bir bakım stratejisi gibi görünüyor.

Kaynak

Browning GG, Rovers MM, Williamson I, Lous J, Burton MJ. Grommets (ventilation tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD001801. DOI: 10.1002/14651858.CD001801.pub3

Orijinal özet için: Kulağa Ventilasyon Tüpü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv