Anemi İlaçları Bazı Kanser Hastalarında Sürviyi Kısaltıyor

Cochrane derleme özeti

Kanserlilerde, doğrudan hastalıkları ya da aldıkları anti-kanser tedavi nedeniyle anemi görülebilir. Sağlıklı eritrositlerin sayısı çok düşerek fazladan sağlık sorunlarına yol açar. Hekimler yıllar boyu anemiyi, kan nakliyle birlikte görülen ciddi zararlardan koaçınmak için eritrosit yapımını uyaran ilaçlarla (ESA) önlemeye ya da tedavi etmeye çalıştılar.

Daha önce yapılan araştırma derlemeleri ESA tedavisinin kan nakli ihtiyacını azalttığını gösterdi ancak son yıllarda birkaç çalışma ESA’ların kendilerinin de zararlı olabileceğini gösterdi. Bu ilaçlar örneğin tümör büyümesini uyarabiliyor ya da potansiyel olarak öldürücü kan pıhtılaşmalarına yol açabiliyor. 2007 yılında yeni çalışmalar ESA’ların; göğüs, küçük hücre dışı akciğer, baş – boyun, lenf ve serviks kanserlerinde sürviyi kısalttığını bildirdi.

Ortalamaya kıyasla riski yüksek ya da düşük hasta grupları olup olmadığını görmek için, ESA’ların kanser hastalarında sürviye etkisini belirlemek amacıyla eski ve yeni kanıtları birlikte değerlendiren bir sistematik derleme gerekliydi. Bu derlemede tüm dünyada yapılmış 53 araştırmadan sağlanan 14 000’den fazla hastanın ferdi bakım bilgileri değerlendirilerek meta analize alındı. Bu hastaların her biri için sağlanan veriler ESA üreten üç firma olan Amgen, Johnson & Johnson ve Roche tarafından ve birkaç bağımsız araştırmacıdan sağlandı (ancak ilaç firmalarının meta analizde rolü olmadı). Araştırmalarda iki tip ESA, epoetin ve darbepoetin araştırıldı ve bu ilaçlardan biriyle birlikte gerektikçe kan nakli yapılması, gerektikçe yapılan sade kan nakline karşı kıyaslandı.

Tedavi edilen hastaların çoğunluğu kemoterepi ve/veya radyoterapi almaktaydı; kalanları da bu tedavileri bittikten sonra ESA tedavisi aldılar. Bazılarında zaten anemi varken bazıları da korunma için tedavi edildi. Hastalarda çok çeşitli kanserler olup anti-kanser tedavileri de farklıydı.

Bu meta analizin yazarları olarak ESA tedavisini sürviyi kısalttığı sonucuna vardık. Kesin olarak ESA kullanırken ölme riski yüksek ya da düşük herhangi bir hasta alt grubu belirleyemedik. Kanser hastalarının, hekimlerinin de yardımıyla ESA kullanmanın risklerini kan naklinin risklerine karşı değerlendirmesi gerekir. Ancak bilmek gerekir ki her iki riskin de büyüklüğü hakkında belirsizlik sürüyor.

Kaynak

Bohlius J, Schmidlin K, Brillant C, Schwarzer G, Trelle S, Seidenfeld J, Zwahlen M, Clarke MJ, Weingart O, Kluge S, Piper M, Napoli M, Rades D, Steensma D, Djulbegovic B, Fey MF, Ray-Coquard I, Moebus V, Thomas G, Untch M, Schumacher M, Egger M, Engert A. Erythropoietin or Darbepoetin for patients with cancer - meta-analysis based on individual patient data. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007303. DOI: 10.1002/14651858.CD007303.pub2

Orijinal özet için: Esa İle Ölüm Riski

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar