Sınırda Yumurtalık Kanserleri İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Sınırda (borderline - habis potansiyeli düşük) yumurtalık kanseri olan kadınlar ameliyattan sonra çok iyi olur ve gelişen nüksler başka ameliyatlarla şifa bulabilir. İlk cerrahi tedavinin ideal şekli tartışmalıdır. Bunun yanında, ameliyat sonrasında yapılan ek tedavilerin tümörün yeniden ortaya çıkışı ya da ölüm riskini azaltıp azaltmadığı da bilinmiyor.

Bu derlemeye borderline yumurtalık tümörü olan toplam 340 katılımcıyla yapılmış 6 araştırmayı dâhil ettik. Araştırmalarda ameliyattan sonra çeşitli tedaviler yapılan veya yapılmayan kadınlarda ölümlerin sayısı kıyaslandı. 5 araştırmada, tümörü yumurtalık içinde sınırlı kadınlar alındı ve çoğunluğu 10 yıldan fazla izlendi. Sadece 1 araştırmaya tümörü yumurtalık dışına taşan hastalar alındı, ancak bu çalışmada 3 yıldan kısa yapılan izlem, değişik tedaviler alan gruplar arasında bir fark belirlemek için kısa kaldı.

Çalışmaların hiçbirinde, yapılan ek tedavilerden hiçbirinin bir faydası gösterilemedi. Ancak tüm araştırmalar 15 yıldan eski olup, platin esaslı tedavilerin yaygın kullanımı öncesinde yapıldı. Araştırmaların sadece birinde bu modern tedavi değerlendirildi. Platin esaslı kemoterapi ve daha az toksik tedavilerle ve bu tedavilerin fazladan cerrahinin verdiği sıkıntı ve üzüntüyü hafifletmedeki faydasını inceleyen daha fazla araştırma yapılması gerekiyor

Her iki yumurtalıkta da borderline tümörü olan 32 kadınla yapılan 1 başka araştırmada konservatif cerrahi (daha hasta olan overin tümünü, diğerinde sadece tümörü çıkarmak) ultra-konservatif cerrahiyle (sadece tümörleri çıkarmak) kıyaslandı. Ultra-konservatif tedavi gören kadınların hemen hemen tümü gebe kalırken konservatif ameliyat olanların sadece yarısı gebe kaldı. Araştırmadaki kadınların 2/3’ünde yeniden benzer tümörler gelişse de kadınların çoğu nüks öncesinde gebe kaldı ve nüksleri için ikinci ameliyat yapıldı, hiçbirinde invazif kanser gelişmedi ve hiçbiri bu hastalıktan ölmedi. Bu küçük çalışma, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılan ultra-konservatif ameliyat sonrasında nüksler için yapılan dikkatli izlemin, hala bebek yapmak isteyen bilateral borderline tümörlü kadınlar için tavsiye edilebileceğini gösteriyor, ancak ideal olarak bu yaklaşımın başka bağımsız çalışmalarda değerlendirilmesi gerekir.

Titiz bir araştırma yapmamıza rağmen bu hastalarda konservatif ameliyatı radikal ameliyatla (tüm üreme organlarının çıkarılması) ya da laparoskopik ameliyatı açık ameliyatla doğrudan kıyaslayan araştırma bulamadık

Bu araştırmaların hiçbirinde değişik tedavilerin yaşam kalitesine etkisine bakılmadı.

Kaynak

Faluyi O, Mackean M, Gourley C, Bryant A, Dickinson HO. Interventions for the treatment of borderline ovarian tumours. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007696. DOI: 10.1002/14651858.CD007696.pub2

Orijinal özet için: Sınırda Over Tümörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv