Nöroleptiklerin İndüklediği Tardif Diskinezide Kalsiyum Kanal Blokerleri

Anti-psikotik ilaç tedavileriyle birlikte yüzde; anormal, tekrarlayıcı ve irade dışı hareketler şeklindeki tardif diskinezi gibi ters etkiler görülür. Orijinal olarak kalp damar hastalıklarında kullanım için geliştirilen kalsiyum kanal blokerleri bu hastalığın tedavisinde deneysel olarak kullanıldı. Halen kullanımlarını destekleyen iyi kalitede kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Essali A, Deirawan H, Soares-Weiser K, Adams CE. Calcium channel blockers for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD000206. DOI: 10.1002/14651858.CD000206.pub3

Orijinal özet için: Tardif Diskinezide Kalsiyum Kanal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar