Hemodiyaliz Hastalarında Hipotansiyon İçin Albümin

Cochrane derleme özeti

Diyalizde kan hacminin azalmasına bağlı hipotansiyon bu tedavin olağan bir komplikasyonudur (intradiyalitik hipotansiyon – İDH). Bulantı, terleme, kramplar ve sersemlikle beraber kan basıncında ani bir düşme olur ve hastayı çok rahatsız eder. İDH hastaya sıvı verilerek tedavi edilir. Bu sıvılar, salin ve sade ya da kristalloidler veya protein dışı kolloidlerle kombine albümin olabilir. Albümin az bulunan ve pahalı bir kan ürünü olduğundan, başka sıvılardan üstün olup olmadığını araştırdık.

Albümini normal salinle kıyaslayan 1 araştırma bulduk; hipotansiyon tedavisinde kullanılan diğer sıvılarla kıyaslayan araştırma bulunmadı.

Bu araştırma, albüminle normal salin arasında, verilen fazladan salin dışındaki tüm sonuç ölçütlerinde fark olmadığını gösterdi. Albümin grubuna da az fazladan salin verildi. İSH tedavisinde birinci seçeneğin normal salin olması gerektiği sonucuna vardık.

Kaynak

Fortin PM, Bassett K, Musini VM. Human albumin for intradialytic hypotension in haemodialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD006758. DOI: 10.1002/14651858.CD006758.pub2

Orijinal özet için: Diyalizde Hipotansiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv