Lokalize Prostat Kanserinde Gözlem ve Beklemeye Karşı Radikal Prostatektomi

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede lokalize prostat kanserinde iki tedavi seçeneğinin etkilerini kıyaslayan en iyi kanıtlar incelendi: Prostatın ameliyatla çıkarıldığı radikal prostatektomi (RP) ve gözleyerek bekleme (GB). Derlemede GB, prostat kanserinde bir başlangıç tedavisi yapılmadan hastanın izlemine karar verilen herhangi bir konservatif yaklaşım olarak tanımlandı. İzleme prosedüründe hastalığın ilerlediğine dair belirti görüldüğünde hastaya şifa sağlamaya teşebbüs etmeden belirtileri gidermeyi hedefleyen palyatif tedavi önerildi

Bitirilmiş 2 randomize kontrolü araştırma belirlendi. Birisinin iyi diğerinin düşük kalitede olduğu kanaatine varıldı. İki araştırma da prostat kanseri taraması amacıyla kanda PSA testinin yaygın olarak kullanılmasından önce başladı bu nedenle kanseri PSA ile yakalanan birçok erkeği içermiyor. Sürmekte olan araştırmalar (PIVOT; ProtecT; START) PSA ile yakalanan kanserlerde RP ve izlem protokollerinin kıyasi etkilerine dair kanıt sağlayacak.

Derlenen iyi kaliteli araştırmada tarama dışı yöntemlerle yakalanan kanseri olan erkekler RP ve GB gruplarına rastgele ayrıldı ve 12 yıla kadar izlendi.

Bu tek araştırma, klinik olarak teşhis edilmiş prostat kanseri olan erkeklerde GB’ye kıyasla RP’nin faydalı ya da zararlı bir etkisinin büyüklüğü hakkında güvenli bildirimlerde bulunmaya yeterli kanıt sağlamıyor. Araştırmanın sonuçları, RP’nin genel mortalite, prostat kanseri mortalitesi ve uzak metastaz risklerini GB’ye kıyasla azaltmasının muhtemel olduğunu gösteriyor ancak etkinin boyutu belirsiz. Bunun yanında risk azalmaları 65 yaş altı erkeklerle sınırlı görünüyor.

Bu araştırma ayrıca RP’nin ereksiyon işlevi bozukluğu ve idrar kaçırma risklerini artırdığına dair kanıt sağlıyor. Ancak araştırmada ters etki verilerinin toplanma biçimi nedeniyle bu yan etkilerin ne sıklıkta görüldüğü hakkında güvenli bildirimler yapılamıyor. Ayrıca bu komplikasyonları azaltma potansiyeli olan sinir koruyucu ameliyat araştırmadaki katılımcılara rutin olarak yapılmadı.

Karar verme sürecinde, hastalar ve hekimlerin; hastanın kişisel değerleri, tercihleri ve bu tedavi seçeneklerinin potansiyel fayda ve zararları hakkında mevcut kanıtların kısıtlamalarını açık bir şekilde tartıştığı ortak yaklaşım gerekiyor.

Kaynak

Hegarty J, Beirne PV, Walsh E, Comber H, Fitzgerald T, Wallace Kazer M. Radical prostatectomy versus watchful waiting for prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD006590. DOI: 10.1002/14651858.CD006590.pub2

Orijinal özet için: Prostat Kanserinde Gözlem

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv