Metastatik Meme Kanserinde Kemoterapi Rejimine İlaç Eklemek

Cochrane derleme özeti

İleri meme kanserinin tedavisi bulunuyor ancak şifası yoktur. İleri meme kanseri olan kadınlarda, bazıları çok daha uzun yaşasa da ortalama sürvi 2 yıldır. Bu yüzden farklı kemoterapi tedavi seçeneklerinin araştırılmasına yatırım yapmak önemli. Kemoterapi metastatik meme kanserli kadınlarda sürviyi iyileştirebilir ancak toksik yan etkilere de neden olabilir. Dozu yoğunlaştıkça potansiyel yan etkileri artan bu tedavilere başka kemoterapiler eklemenin bir faydası olup olmadığı araştırıldı.

Belli bir rejime kemoterapi ilacı/ilaçları eklemenin tümör görüntülemesinde daha fazla küçülme sağladığı ancak toksisiteyi artırdığını bulduk. İlerlemesiz sürvi ve genel sürviye bir etki belirlemek için kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Butters DJ, Ghersi D, Wilcken N, Kirk SJ, Mallon PT. Addition of drug/s to a chemotherapy regimen for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD003368. DOI: 10.1002/14651858.CD003368.pub3

Orijinal özet için: Kemoterapiye İlaç Eklemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv