Tamamen Çıkarılan Aşama II Kolon Kanserinde Yardımcı Tedavi

Cochrane derleme özeti

Kolon kanseri Batı dünyasında kanser ölümlerinin en sık görülen nedenleri arasında ikinci sırada geliyor. Bu hastaların büyük bir kısmına, tek başına cerrahi rezeksiyonla şifa sağlanabilir. Bu hastalardan lenf bezi pozitif olanlarda (aşama III) nüks oranı %50’yi aşabilir ve yardımcı kemoterapinin nüks riskini anlamlı derecede azalttığı gösterilmiş bulunuyor. Lenf bezi tutulumu olmayan (aşama I ve II) hastalarda sade ameliyatla prognoz oldukça iyi olup 5 yıllık sürvi oranları %75 – 95 arasında. Ancak bazı yüksek riskli aşama II hastalarda nüks oranı aşama III’e yaklaşır. Sistemik kemoterapinin aşama III hastalardaki etkinliği nedeniyle bu hastalar için de benzer bir tedavi yaklaşımı düşünüldü.

Aşama II kolon kanserli hastalarda tek başına ameliyata kıyasla yardımcı kemoterapinin etkinliğini değerlendiren tüm randomize klinik çalışmaları sistematik olarak derledik.

Derlememizde yardımcı tedavinin (sistemik ya da rejyonel veya immünoterapi) aşama II hastalarda sonuçları iyileştirebildiği bulundu. Hastalar ferdi olarak aydınlatılırken verilen tavsiyelerde, hastanın yaşı ve birlikte başka hastalıkların varlığı gibi şartların göz önüne alınması gerekir. Bunun yanında tümörün yüksek riskli özellikleri de göz önüne alınmalıdır.

Aşama II kolon kanserinde yardımcı tedaviye uygun hasta seçerken, hasta ve tümörle ilgili hangi faktörlerin kullanılabileceğini aydınlatmak için daha fazla araştırma gerekiyor. Ayrıca başka yardımcı tedavilerden hangisinin daha etkili, daha kısa süreli ve daha az toksik olabileceğiyle ilgili araştırmaların da sürdürülmesi gerekli

Kaynak

Figueredo A, Coombes ME, Mukherjee S. Adjuvant Therapy for completely resected Stage II Colon Cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD005390. DOI: 10.1002/14651858.CD005390.pub2

Orijinal özet için: Aşama II Kolon Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv