Kolorektal Anastomozda Geçici Dekompresyon Sağlamak İçin İleostomi Veya Kolostomi

Cochrane derleme özeti

Sol kolorektal rezeksiyonlarda anastomoz kaçağı ciddi bir komplikasyondur, morbidite ve mortaliteyi artırır, hastanede kalış süresini uzatır. Proksimalden fekal diversiyon sağlamakla anastomozda başarısızlık sınırlanabilir. Bu diversiyon için lup ileostomi ya da lup transvers kolostomiden hangisinin daha iyi olduğu tartışmalı.

Bu derlemeye toplam 334 katılımcıda, kolorektal anastomoz dekompresyonu için lup ileostomiyi lup kolostomiyle kıyaslayan 5 randomize araştırma alındı. Stoma prolapsı dışında (lup ileostomi lehinde), raporlanan sonuç ölçütlerinin hiçbirinde istatistiksel ya da klinik olarak anlamlı fark bulunmadı. Hastanede kalış süresi gibi sürekli sonuç ölçütleri raporlanan verilerin yetersiz olması nedeniyle derlenemedi.

Kaynak

Güenaga KF, Lustosa SAS, Saad SS, Saconato H, Matos D. Ileostomy or colostomy for temporary decompression of colorectal anastomosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004647. DOI: 10.1002/14651858.CD004647.pub2

Orijinal özet için: Dekompresyonda İleostomi Yada Kolostomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv