Foliküler Lenfoma Hastalarında İdame Tedavisi Olarak Rituksimab

Cochrane derleme özeti

Folüküler lenfoma, B hücresi lenfomasıdır, özelliği tedaviye ilk cevabı iyi olup genellikle sonradan nüks ve ilerleme göstermesidir. Çoğu hasta, şifa sağlanamayan ileri aşamalarda gelir. Lenfoma B-hücreleri CD20 antijeni sergiler. Rituksimab bir monoklonal anti-CD20 antikoru olduğundan, CD20 sergileyen hücrelere karşı aktif olması beklenir. Yeni tanı konmuş ya da nükseden hastalarda indüksiyon tedavisi olarak rituksimabla kombine kemoterapi kullanıldığında, sade kemoterapiye kıyasla genel sürviyi iyileştirir. Olaysız sürvide iyileşme gösteren klinik araştırmalar genel sürvide tutarsız bulundu. Foliküler lenfomalı hastalarda rituksimabla yapılan idame tedavisinin genel sürviye etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

Toplam 1056 katılımcılı 5 randomize kontrollü araştırma sistematik olarak derlendi ve meta analize alındı.

Sonuçlar

Rituksimabla idame tedavisi yapılan, tümör külfeti yüksek foliküler lenfomalı hastalarda genel sürvi ve hastalık kontrolü rituksimabsız tedavi alanlara göre daha iyi oldu ancak daha fazla enfeksiyon görüldü.

Karar

Başarılı indüksiyon tedavisinin ardından nüks eden ya da tedaviye dirençli foliküler lenfoma hastalarında standart tedaviye rituksimab idame tedavisinin eklenmesi gerekir.

Kısıtlamalar

Tedavi rejimlerinin araştırmalar arasındaki değişkenliği, en iyi rituksimab idame rejiminin belirlenmesini önledi. Bir çalışmada, tümör külfeti düşük hastalarda rituksimab idame tedavisi, hastalık ilerlemesinde kullanılan rituksimabla karşılaştırıldı ve iki seçenek de kıyaslanabilir bulundu.

Gelecekteki araştırmaların,

* hastalık ilerlemesinde kullanılan rituksimaba kıyasla rituksimab idame tedavisinin etkisine;

* Hastalık yüküne, prognostik skora, indüksiyon kemoterapisi rejiminin tipine ve indüksiyona rituksimab eklenip eklenmemesine göre, rituksimabdan hangi hastaların en çok fayda sağlayacağının belirlenmesine ve

* İdame tedavisinin optimal program ve süresine odaklanması gerekiyor.

Rituksimabın uzun vadeli toksisitesini değerlendirmek için, yapılacak gerek randomize kontrollü gerekse gözlemsel çalışmalarda izlem sürelerinin daha uzun olması ve yaşam kalitesi ölçütlerini de değerlendirmesi gerekiyor.

Kaynak

Vidal L, Gafter-Gvili A, Leibovici L, Shpilberg O. Rituximab as maintenance therapy for patients with follicular lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006552. DOI: 10.1002/14651858.CD006552.pub2

Orijinal özet için: Foliküler Lenfomada Rituksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv