Testis Kanseri Taraması

Cochrane derleme özeti

Testis kanseri 20 – 35 yaş arası erkeklerde olağan görülür. Erkeklerde teşhis edilen kanserlerin %2 kadarını oluşturur, yaşam boyu mortalite riski %1 altındadır. Testis kanseri taraması bir fizik muayene yapan hekim tarafından olağan olarak yapılırken hastalar da kendi kendini muayene edebilir. Ancak bu muayenelerin doğruluğunu belgeleyen kanıtlar az. Bu derlemede testis kanseri taramalarının etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü araştırma olmadığı bulundu. Risk faktörü yüksek genç erkeklerde taramanın potansiyel fayda ve zararları hakkında aydınlatılması gerekir.

Kaynak

Ilic D, Misso ML. Screening for testicular cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD007853. DOI: 10.1002/14651858.CD007853.pub2

Orijinal özet için: Testis Kanseri Tarama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv