Elektif Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatında Antibiyotikle Koruma

Cochrane derleme özeti

Elektif safra kesesi ameliyatları karında en sık yapılan elektif prosedürdür. Açık kolesistektomide antibiyotikle koruma olağan uygulanır, etkinliğinin bir kanıtı olmasa da laparoskopik kolesistektomiye giren hastalara da uygulanıyor.

Laparoskopik kolesistektomi açık ameliyata göre daha az manipülasyon ve cerrahi yaranın daha küçük olması gibi avantajlar sağladığından, antibiyotiklerin koruyucu etkisi açık cerrahiden daha az olabilir.

11 randomize klinik araştırmanın bu meta analizinde, elektif laparoskopik kolesistektomi olan, anestezi riski düşük, komorbiditeleri az ve açık cerrahiye dönme riski düşük hastalarda; cerrahi alan enfeksiyonları ya da genel olarak enfeksiyonları azaltmak için koruyucu antibiyotik kullanımını destekleyen ya da reddeden yeterli kanıt bulunamadı. Bu sebeple, profilaksi amacıyla verilen antibiyotiklerin faydalı ve zararlı etkilerini belirleyebilmek için, açık cerrahiye dönüş riski yüksek hastaları dâhil eden, büyük ve iyi tasarımlı randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sanabria A, Dominguez LC, Valdivieso E, Gomez G. Antibiotic prophylaxis for patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD005265. DOI: 10.1002/14651858.CD005265.pub2

Orijinal özet için: Lap. Kolesistektomide Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv