Lokalize Prostat Kanserinde Kriyoterapi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Tedavi görmemiş prostat kanseri hastalarında diğer tedavilere kıyasla kriyoterapinin etkileri neler?

Arka plan

Başka organlara yayılmamış prostat kanseri olağanda ameliyat ya da radyasyonla tedavi edilir. Bu tedavilerin ciddi yan etkileri olabiliyor. Prostatın dondurularak tedavisi (kriyoterapi) de başka bir tedavi yoludur. Bu yöntemde tüm prostat ya da esas kanserin bulunduğu kısım dondurulabilir (tüm prostatın kriyoterapisi ya da fokal kriyoterapi). Kriyoterapin diğer tedavilere kıyasla etkisini bilmiyoruz.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürde 6 Mart 2018 yılına kadar yayınlanan kanıtları aradık. Ortalama yaşları 70 civarındaki toplam 307 katılımcıda tüm prostat kriyoterapisini radyoterapiyle kıyaslayan 2 araştırma bulduk. Kriyoterapiyi ameliyatla kıyaslayan araştırma bulamadık. Ayrıca fokal kriyoterapiyi, radyoterapi, ameliyat ve tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan araştırma da bulunmadı.

Anahtar sonuçlar

Radyoterapiye kıyasla tüm prostatı dondurmanın yaşam süresi, üriner sistemle, barsaklarla ve cinsel işlevle ilgili yaşam kalitesi ve ciddi istenmeyen tedavi reaksiyonları üzerindeki etkilerinden şüpheliyiz.

Kanıt kalitesi

Tüm sonuç ölçütleriyle ilgili kanıt kalitesi çok düşüktü, bu da tüm prostatı dondurmanın gerçek etkisinin, derlememizin sonuçlarından çok farklı olabileceği anlamına geliyor.

Kaynak

Jung J, Risk MC, Goldfarb R, Reddy B, Coles B, Dahm P. Primary cryotherapy for localised or locally advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD005010. DOI: 10.1002/14651858.CD005010.pub3

Orijinal özet için: Dondurarak Prostat Kanseri Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2006 Versiyonu Shelley M ve ark.

Cochrane derleme özeti

Kriyoterapi, lokalize prostat kanseri tedavisinde nispeten yeni bir prosedür. Bu yöntemde prostat tümörüne, anestezi altında bir prob sokularak dokular dondurulur ve tümör hücreleri öldürülür. Ana komplikasyon olarak empotans, inkontinens ve üretrada kabuklanma görülür.

Tarama sonucunda randomize kontrollü araştırma bulunamadı, derlenen vaka serileri birçok hastada girişim sonrası kanser belirtisi olmadığı şeklinde potansiyel faydalar gösteriyor. Ancak eldeki kanıtların kalitesi düşük.

Kaynak

Shelley M, Wilt TJ, Coles B, Mason M. Cryotherapy for localised prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD005010. DOI: 10.1002/14651858.CD005010.pub2

Orijinal özet için: Prostat Kanserinde Kriyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv