Bipolar Bozuklukta İdame Tedavisi Olarak Tiyagabin

Cochrane derleme özeti

Bipolar bozukluğu olan hastalar tekrarlayan şiddetli mod bozukluklarından yakınır. Bunlar maniden, şiddetli depresyona kadar değişir. Bazen manik ve depresif belirtiler birlikte görülür. Episodlar hızlı bir dalgalanma gösterebilir. Aralarında modun normal olduğu dönemler de görülebilir ancak bu her zaman olmaz.

Bu mod ataklarını ve nükslerini önlemek için ilaçlar kullanılır. Tiyagabin bunlardan biridir. Halen sadece epilepsi tedavisi için lisansı bulunuyor. Epilepsili hastalar tiyagabini nispeten iyi tolere eder görünse de kullanımını izleyen ters etkiler bildirilmiştir: Sersemlik, yorgunluk, uyuklama ve yetersiz nöbet kontrolü.

Bu sistematik derlemede, bipolar hastalıkta idame tedavisi olarak, plaseboya ve diğer mod stabilize edici ilaçlara kıyasla, tiyagabinin etkinlik ve kabul edilebilirliği araştırıldı. Bu kıyaslamayı yapan randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Bipolar bozukluğun idame fazında, monoterapi ya da yardımcı tedavi olarak kullanımı yönünde bir sonuç çıkarmaya temel sağlayacak kanıtlar yetersiz. Bu hastalıkta idame tedavisi olarak, tiyagabinin etkinlik ve kabul edilebilirliğini araştıran, randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Vasudev A, Macritchie K, Rao SNK, Geddes J, Young AH. Tiagabine in the maintenance treatment of bipolar disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD005173. DOI: 10.1002/14651858.CD005173.pub3

Orijinal özet için: Bipolar Bozukluk Tedavisinde Tiyagabin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv