Diş Eti Hastalığı ve Diş Çürüğünün Önlenmesi İçin Diş İpi Kullanımı

Çeviri: Dt. Deniz Çağlar *

Cochrane derleme özeti

Plağın (diş üzerinde oluşan, içinde bakteri tabakası bulunan organik matriks) uzaklaştırılmasının dişeti hastalığını ve diş çürümelerini önleyeceği düşünülür. Kırmızı, kanayan diş eti ile karakterize dişeti hastalığı ilerleyerek diş kaybına sebep olur. Tedavi edilmeyen diş çürüğü de diş kaybına neden olabilir. Diş fırçalamayla plağın bir kısmı temizlenebilir; ancak diş fırçası dişeti hastalığının ve diş çürümesinin yaygın olabildiği arayüz bölgelerine erişemez. Bu derlemede, dişlerini düzenli olarak fırçalayan kişilerde, dişeti hastalığının ve diş çürüğünün önlenmesinde, diş ipinin ek bir yararı olup olmadığını araştırıldı.

Derlemeye, plak ve dişeti hastalığına dair veri sağlayan 12 araştırma dahil edildi. Çalışmaların kalitesi düşük olduğundan ve sonuçların güvenilmez olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Derlememiz, düzenli olarak dişlerini fırçalayan ve diş ipi kullanan kişilerde, sadece dişlerini fırçalayan kişilere göre daha az dişeti kanaması olduğunu gösterdi. Plakta az miktarda bir küçülme olduğunu gösteren zayıf ve çok güvenilmez kanıt bulundu. Çalışmalar yeterince uzun süreli olmadığı ve erken dönem arayüz çürüğünün tespiti zor olduğundan, diş çürüğü gibi parametrelere ilişkin bilgi bulunmadı.

Yazarların kararı

Derlenen 12 çalışmada, diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının, sade diş fırçalamaya kıyasla gingivitis şiddetini azalttığını gösteren bazı kanıtlar bulundu. 10 çalışmada, diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının 1 ve 3 aylık süreçte plağın azaldığını gösteren zayıf ve hiç güven vermeyen kanıt bulundu. Diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının, diş çürüğünün önlemedeki etkisini raporlayan araştırma bulunmadı.

Arka plan

Ağzın sağlığı için iyi ağız bakımının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının; diş eti hastalığı ve diş çürüğünün önlenmesindeki etkisi araştırılmıştır.

Amaç

Diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının sadece diş fırçalamaya kıyasla periodontal hastalığın ve diş çürüğüne olan etkisini belirlemek.

Araştırma stratejisi

Su elektronik veri tabanlarını taradık: Cochrane Ağız Sağlığı Grubu Çalışma Kayıtları (17 Ekim 2011’e kadar), Cochrane Kontrollü Çalışmalar Merkezi Kayıtları (CENTRAL) (Cochrane Kütüphanesi 2011, 4. Sayı), OVID üzerinden MEDLINE (1950 – 17 Ekim 2011), OVID üzerinden EMBASE (1980 – 17 Ekim 2011), EBSCO üzerinden CINAHL (1980 – 17 Ekim 2011), BIREME üzerinden LILACS (1982 – 17 Ekim 2011), ZETOC Bildiri Kitabi(1980 – 17 Ekim 2011), Web of Science Bildiri Kitabı (1990 – 17 Ekim 2011), Clinicaltrials.gov (17 Ekim 2011’e kadar) ve Kontrollü Klinik Çalışmalar Meta Kayıtları (17 Ekim 2011’e kadar). Elektronik veri tabanlarını tararken yayın dili veya tarihinde kısıtlama yapılmamıştır. Çalışmaları tanımlayabilmek için diş ipi üreticileriyle iletişime geçilmiştir.

Seçim kriterleri

Diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımını ve diş fırçalamayı karşılaştıran randomize kontrollü çalışmaları dâhil edilmiştir.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirlerinden bağımsız olarak, dahil edilen çalışmaların kayırma hatası riskini belirledi ve verileri çıkardı. Verilerin belirsiz olduğu durumda daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların yazarlarıyla iletişime geçtik. Her meta-analizde etki ölçümü için, rastgele etkiler modeli kullanılarak %95 güven aralıklı (GA) standart ortalama fark hesaplandı. Yüksek kayırma hatası riski olan çalışmalardaki heterojenitenin olası sebeplerini hassasiyet testleri aracılığıyla inceledik.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanan toplam 582 katılımcı (test grubu) ve sadece dişlerini fırçalayan toplam 501 katılımcının (kontrol grubu) bulunduğu 12 çalışma dahil edildi. Dahil edilen tüm çalışmalarda plak ve gingivitis şiddetine dair veri bildirilmiştir. Çalışmaların yedisi taraflılık riski açısından belirsizdi, beşi yüksek risk grubundaydı.

Diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımı sadece diş fırçalamaya kıyasla üç ölçüm zamanında istatistiksel açıdan anlamlı derecede yararlı bulundu: 1. ayda standart otalama fark (SOF): -0.36 (%95 GA -0.66 – 0.05), 3. ayda SOF: -0.41 (%95 GA -0.68 ve -0.14 arasında) ve 6. ayda SOF: -0.72 (%95 GA -1.09 ve -0.35 arasında) idi. Bu sonuçlar Loe-Sillness gingivitis indeksinin 0 - 3 puanlık skalasında; 1 ayda 0.13, 3 ayda 0.20 ve 6 ayda 0.09’luk azalmaya tekabül etmektedir.

Genel olarak, diş fırçalamayla birlikte diş ipi kullanımının 1 ve 3 ayda düşük düzeyde plak miktarını azaltabileceğini destekleyen zayıf ve hiç güven vermeyen kanıt bulunmaktadır.

Dahil edilen çalışmalardan hiçbiri çürük, diş taşı, klinik ataşman kaybı veya hayat kalitesine dair veri bildirmedi. Yan etkilere ilişkin bazı tutarsız veriler bulunmaktadır.

Kaynak

Sambunjak D, Nickerson JW, Poklepovic T, Johnson TM, Imai P, Tugwell P, Worthington HV. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD008829. DOI: 10.1002/14651858.CD008829.pub2

Orijinal özet için: Diş İpi Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Son Paylaşımlar
Arşiv