İlerlemiş Veya Nüks Eden Endometriyum Kanserinde Hormon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Endometriyum kanseri uterus iç tabakasından çıkar. Bu tanıyı alan birçok kadında tanı esnasında tümör hala uterus gövdesiyle sınırlıdır. Ancak bu hastaların %10 kadarında tanı ileri aşamada konur ve sürvi çok daha kötüdür.

İlerlemiş ya da nüks eden endometriyum kanserli kadınların tedavisi zordur, çünkü başka hastalıklar da vardır ve ameliyatla ya da olmadan yapılan agresif kemoterapi faydalı olmadığı gibi zararlı da olabilir. Bu olgulara hormon tedavisi kolaylıkla uygulanabilir ve sistemik kemoterapiden (standart tedavi) daha az yan etkiye neden olur.

Bu derlemede ileri ya da nüks eden endometriyum kanserli kadınlarda hormonal tedavinin sürviye etkisi hakkındaki literatür değerlendirildi. Toplam 542 kadında hormonal tedavinin çeşitli şekilleri ve kombinasyonlarını araştıran 6 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bu hastalarda hormonal tedavinin sürviyi iyileştirdiğine dair yetersiz kanıt bulduk.

Derlemenin ana kısıtlamaları, araştırmalara az sayıda katılımcı alınması, gerek araştırma popülasyonları ve gerekse kullanılan hormonal ilaçların çeşitliliği ve hiçbirinde yaşam kalitesinin raporlanmamasıydı. Sürvi oranının düşük olduğu bir durumda yaşam kalitesi özellikle önemlidir.

Kaynak

Kokka F, Brockbank E, Oram D, Gallagher C, Bryant A. Hormonal therapy in advanced or recurrent endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD007926. DOI: 10.1002/14651858.CD007926.pub2

Orijinal özet için: İleri Yumurtalık Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv