Çocuklarda Bisiklet Kaskı Kullanımını Teşvik Kampanyaları

Cochrane derleme özeti

Birçok çocuk bisiklete binerken baş yaralanması yaşar. Bu derleme, çocukları kanunla yapılan zorlamadan ayrı olarak kask giymeye teşvike odaklandı. Özellikle kask sahibi olma ihtimali daha az olan fakir aile çocuklarında hangi tipte kask programlarının en iyi işe yaradığını anlamaya çalıştık. Araştırması yapılmış toplam 29 kask teşvik programı bulundu.

Araştırmalar, nerede yapıldıkları, çocukların yaşı, program yöntemleri vs. açısından çok değişkendi. Sonuçlar da değişkendi ancak toplam 11 araştırmada kask programından sonda çocukların kask giyme ihtimalinin arttığı bulundu.

Hala daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak en iyi programlar toplum temelli olan ve hem eğitim hem de ücretsiz kas temini yapılanlar gibi görünüyor. Okullarda kask teşviki de etkili görünüyor. Kask teşviki, büyük çocuklar ve gençlerden çok 12 yaş ve altında daha etkili görünüyor.

Araştırmalarda kask programlarının yaralanma oranına etkisi ya da bunların bisiklete binmeyi azaltma gibi olumsuz etkileri araştırılmadı. Araştırmaların çoğu yüksek gelirli ülkelerde yapıldı ve kask teşvikinin mevcut yasalara ek fazladan etkisi de araştırılmadı. Sübvanse edilen kask sağlamanın ücretsiz kask dağıtımı kadar etkili olup olmadığı ve sağlık sistemi içindeki programların okul ya da toplum temelli olanlar kadar etkili olup olmadığını daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Özellikle 11- 18 yaş arası çocuklar için başka tipte kask programlarının (örneğin akran eğitimciler, karar verme ya da akran baskısına direnme gibi beceriler geliştirme veya kendine güven ve yeterliliği artırıcı programlar gibi) geliştirilmesi ve test edilmesi gerekiyor. Kask programlarının etkisinin bisiklet kaskı kullanma yasaları olan ülkelerde ve orta ve düşük gelirli ülkelerde de araştırılması gerekiyor.

Kaynak

Owen R, Kendrick D, Mulvaney C, Coleman T, Royal S. Non-legislative interventions for the promotion of cycle helmet wearing by children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD003985. DOI: 10.1002/14651858.CD003985.pub3

Orijinal özet için: Çocuklara Bisiklet Kaskı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv