Genç Sporcuların Sahada Ani ölümleri 5

Koroner Arter Anomalileri

Koroner damarların arterlerin (doğumsal) anatomik anormallikleri %13.7 ile sporda ani ölüm nedenleri arasında üçüncü sırayı işgal ediyor. Koroner arter anomalileri (KAA) sağlıklı kişilerde tesadüfen % 0.3-10 arasında bulunur. Angelini bu oranın %5.6 olabileceğini hesaplıyor. USA’da ise ani ölümle kaybedilen gençlerde %4-15 arasında, erişkinlerde %1 oranında görüldüğü bildiriliyor. Eckart ve arkadaşları, ani ölümle kaybedilen 126 askerin otopsisinde 64 vakada (%51) kardiyak nedenler, kardiyak nedenli ölümler içinde de 21 vakada (%32.81) KAA belirlediler. Koroner arter hipoplazisi ve (n=3) ve gömük koroner arter (n=2) bunların dışında değerlendirildi. Bunlar da eklendiğinde toplam 126 vaka içinde KAA’lar için %20.64 oranı bulunuyor.

Anormallik arterlerin çıkış yerinde, izlediği yolda ve sonlanma bölgesinde olabilir. Tüm bu yapısal farklılıklar, kalbin icinde yeterli kan dolaşımı sağlanmasına engel teşkil edebilir veya etmeyebilir. Bu acıdan KAA’lar, hemodinamik olarak önemli ya da önemsiz olarak da nitelendirilir. Hemodinamik açıdan önem taşıyanlar, miyokardın kan dolaşımında bozulmaya neden olanlardır ki ani ölümlere neden olanlar da bunlardır.

Çıkış anormallikleri, LCA veya RCA’nın aort yerine pulmoner arterden ayrılmasıdır.

Yol anormallikleri, yine bunlardan birinin aort ve pulmonar arter arasından geçerek sıkışması veya miyokard içine girmesidir (gömük koroner arter).

Bazen koroner arterler, aralarında ya da kalp odalarından biri ile fistülleşerek ya da kalp dışında bir damarla birleşerek sonlanabilir.

Koroner anomalilerin, prenatal dönemde miyokardın gelişimi ve postnatal büyümesi ile uyumlu olduğu ve hatta yoğun sportif aktiviteye müsaade edebileceği bildiriliyor. Otopsi bulgularının incelenmesi ile damar içi trombotik olaylara az rastlandığı, ancak iskemi gösteren (enfarktüs alanları gibi) bulguların sık görüldüğü ifade edildi. Bunlar da, ölümlerin damar spazmına bağlı olduğunu düşündürüyor.

Koroner arter hastalığı

Bunun ne olduğu toplumda oldukça iyi biliniyor. Belirtileri ve teşhis yöntemleri hakkında bilgi her yerde bulunabilir. Bu nedenle sadece hastalığın prematüre tipinde belirlenmiş bazı özelliklerden söz edelim:

 1. Bu grupta görülen plakların daha az bağdokusu içeren histopatolojik yapısına bakılarak daha hızlı geliştiği düşünülüyor,

 2. Yaşlılarda daha çok stabil angina şeklinde ortaya çıkmasına rağmen gençlerde akut koroner sendromlarla kendini gösterdiği bildiriliyor,

 3. Genç grupta daha yüksek oranda tek damarı tutuyor ya da daha az sayıda damarı tutmaya eğilim gösteriyor,

 4. Genellikle yaşlılarda kompleks yapı gösteren darlıkların bu grupta düz yapı gösterdiği bildiriliyor,

 5. Gençlerde aile anamnezi ve sigara içimi ile daha kuvvetli bir ilişki görülürken, hipertansiyon ve diyabet ile ilişkinin daha zayıf olduğu da bildiriliyor,

 6. Ayrıca trigliserid yüksekliği ile ilişkinin, gençlerde daha kuvvetli olduğu bildirisi de bulunuyor. (Devam edecek)

Kaynaklar

 1. Blumenthal R S, Becker D M, Yanek L R, Aversano T R, Moy T F, Kral B G, Becker L C. Detecting occult coronary disease in a high-risk asymptomatic population. Circulation 2003;107:702-707.

 2. Scheuner M T, Whitworth W C, McGruder H, Yoon P W, Khoury M J. Familial risk assessment for early-onset coronary heart disease. Genet Med 2006;8:525-531.

 3. De Sutter J, De Bacquer D, Kotseva K, Sans S, Pyorala K, Wood D, De Backer G, on behalf of the EUROASPIRE II study group. Screening of family members of patients with prematüre coronary heart disease. Results from EUROASPIRE II family survey. Eur Heart J 2003;24:249-257.

 4. De Bacquer D, De Backer G, Kornitzer M, Blackburn H. Parental history of premature coronary heart disease mortality and signs of ischemia on the resting electrocardiogram. J Am Coll Cardiol 1999;33:1491-1498.

 5. Chen L, Chester M, Kaski J C. Clinical factors and angiographyc features associated with premature coronary artery disease. Chest 1995;108:364-369.

 6. Eckart R E, Scoville S L, Campbell C L, Shry E A, Stajduhar K C, Potter R N, Pearse LA, Virmani R. Sudden death in young adults: A 25-year review of autopsies in military recruits. Ann Int Med 2004;141:829-834.

 7. Taylor A J, Bindeman J, Feuerstein I, Cao F, Brazaitis M, O’Malley P G. Coronary calcium independently predicts incident premature coronary heart disease over measured cardiovascular risk factors. Mean three-year outcomes in the prospective army coronary calcium (PACC) project. J Am Coll Cardiol 2005;46:807-814.

 8. Mills J D, Mansfield M W, Grant P J. Elevated fibrinogen in the healthy male relatives of patients with severe, prematüre coronary artery disease. Eur Heart J 2002;23:1276-1281.

 9. Angelini P, Velasco J A, Flamm S. Coronary anomalies: incidence, pathophysiology and clinical relevance. Circulation 2002; 105:2449-2454. 39.

 10. Kim S Y, Seo J B, Do K-H, Heo J-N, Lee J S, Song J-W, Choe Y H, Kim T H, Yong H S, Choi S I, Song K-S, Lim T-H. Coronary artery anomalies: Classification and ECG-gated multidetector row CT findings with angiographyc correlation. RadioGraphics 2006;26:317-333.

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv