Genç Sporcuların Sahada Ani Ölümleri 7

Diğer Seyrek Ölüm Nedenleri

Uzun QT Sendromu (UQTS)

Uzun Q-T sendromuna bağlı sporcu ölümleri çok seyrek olmakla beraber hastalığın tanısı kolay ve çok öldürücü olması nedeni ile bahse dahil edildi. EKG’de QT aralığının uzaması ve T dalgası anormallikleri ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Yüksek oranda rastlanan polimorf ventriküler taşikardiler, bayılma nöbetlerine ve VF’ye dönüşerek ani ölümlere yol açar. Kalıtsal kusur, iyon kanallarını kodlayan genlerdedir, kanallardaki defekt nedeni ile repolarizasyon süresi uzamıştır.

Aile hikâyesinde, ani ölümler ya da UQTS hastaları bulunur. Crotti ve arkadaşları, az görülen bir hastalık olarak bilinen UQTS’nin, az görülmekten çok iyi tanınmayan bir hastalık olduğunu ifade ediyorlar.

Belirtiler

Hastalık çoğu zaman aritmi nedeniyle ortaya çıkan bayılma atakları ile kendini gösterir. Bayılmalara neden olan aritmi bir polimorf ventriküler taşikardidir. Ventriküler vuruşların QRS kompleksleri izolelektrik hat etrafında şekil değiştirir, yani QRS ekseni devamlı olarak değişir. Bu taşikardi, “torsade de pointes” (noktaların burgulanması-TdP) adı ile anılır. TdP kendiliğinden düzelebilmekle beraber sıklıkla da VF’ye dönüşebilir. Sıklıkla egzersiz esnasında, bazen şiddetli bir duygusal stres ya da şiddetli bir sesli uyaranı izleyerek veya istirahat halinde gelebilir.

Tanı, QT Uzaması ve Ölçümü

EKG’de QT uzaması, polimorf VT nöbetleri ve bayılmalar ile pozitif aile hikâyesi üçlüsü, teşhisi tanımlar.

Hastalığın tipik vakalarda EKG ile tanınmasının kolay olduğu bildiriliyor. Öncelikle QT aralığı erkeklerde 440, kadınlarda 460 ms üzerinde uzamıştır. Bazı hastalarda 410-450 ms arasında, yani normal sınırlar içinde üst sınıra yakın da olabilir. Bu hastalarda aritmi riski yine mevcuttur. Ancak aralığın uzaması ile aritmi riski arasında korelasyon vardır. 500-550 ms üzeri yüksek riskli olarak kabul edilir. Burada verilen QT aralığı değerlerinin kalp hızına göre düzeltilmiş olduğunun da hatırda tutulması gerekiyor.

EKG çekilirken hasta uyanık ve sakin olmalıdır. Ölçüm DII den, uygun değilse V5’ten manuel olarak yapılır. QRS kompleksinin başından, T dalgasının sonuna kadar olan mesafe ölçülür. T dalgası ile birleşmiş U dalgaları ölçüme dâhil edilir. Sinüs aritmisi varsa en kısa RR aralığını izleyen QT ölçülür. Taşikardi varsa Bazett formülüne göre düzeltme yapılır: QTc =QT/√RR (c=corrected-düzeltilmiş, QT milimetre, RR saniye cinsinden).

Diğer nedenler

Genç sporcularda ani ölüm nedeni olarak, yukarıda belirtilenler dışında %0.8 ile 3.1 arasında değişen oranlarda:

 • Aort anevrizma rüptürü (Marfan sendromu),

 • Serebral emboli,

 • Aort stenozu,

 • Dilate kardiyomiyopati,

 • Atrial miksoma

 • Astım,

 • Serebral anevrizma rüptürü,

 • Pulmoner tromboemboli,

 • Sıcak çarpması,

 • İlaç ve madde kullanımı

 • Kardiyak sarkoidoz

 • Travmatik kalp yaralanması bildiriliyor. (Devam edecek)

Kaynaklar

 1. Basavarajaiah S, Wilson M, Whyte G, Shah A, Behr E, Sharma S. Prevalence and significance of an isolated long QT interval in elite athletes. Eur Heart J 2007;28:2944-2949.

 2. Roden D M, Lazzara R, Rosen M, Schwartz P J, Towbin J, Vincent G M. Multiple mechanisms in the long-QT syndrome. Current knowledge, gaps and future directions. Circulation 1996;94:1996-2012.

 3. Crotti L, Celano G, Dagradi F, Schwartz P J. Congenital long QT syndrome. Orphanet Journal of Rare Diseases 2008;3:18.

 4. Al-Khatib S M, LaPointe N M A, Kramer J M, Califf R M. What clinicians should know about the QT interval. JAMA 2003;289:2120-2127.

 5. Yetman A T, Bornemeier R A, McCrindle B W. Long-term outcome in patients with Marfan syndrome: is aortic dissection the only cause of sudden death? J Am Coll Cardiol 2003;41:329-332.

 6. Deveraux R B, Roman M J. Aortic disease in Marfan’s syndrome. N Engl J Med 1999;340:1358-1359.

 7. Carabello B A. ACC/AHA 2006 Guidelines for the managementof patients with valvular heart disease. Evaluation and management of patients with aortic stenosis. Circulation 2002;105:1746-1750.

 8. De Mozzi P, Longo U G, Galanti G, Maffulli N. Bicuspid aortic valve: A literature review and its impact on sport activity. British Med Bull 2008:85:63-85.

 9. Etchells E, Bell C, Robb K. Does this patient have an abnormal systolic murmur? JAMA 1997;277:564-571.

 10. Kasper E K, Agema W R, Hutchins G M, Deckers J W, Hare J M, Baughman KL. The causes of dilated cardiomyopathy: a clinicopathologic review of 673 consecutive patients. J Am Coll Cardiol 1994;23:586-590.

 11. Towbin J A, Lowe AM, Colan S D, Sleeper L A, Orav E J, Clunie S, Messere J, Cox G F, Lurie P R, Hsu D, Canter C, WilkinsonJ D, Lipshultz S E. Incidence, causes, and outcomes of dilated cardiomyopathy in children. JAMA 2006;296:1867-1876.

 12. Gage B F, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich M W, Radford M J. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke. Results from the national registry of atrial fibrillation. JAMA 2001;285:2864-2870.

 13. Kurokawa Y, Ishizaki E, Inaba K. Risk factors in patients with occlusive cerebrovascular disease: Implications for cerebral embolism treatment. J Appl Res 2004;4:508-517.

 14. Cushley M J, Tattersfield A E. Suddean death in asthma: Discussion paper. J Royal Soc Med 1983;76:662-666. Macdonald J B, Seaton A, Williams D A. Asthma deaths in Cardiff 1963-74: 90 deaths outside hospital. Br Med J 1976;1:1493-1495.

 15. Brisman J L, Song J K, Newell D W. Cerebral Aneurysms. N Engl J Med 2006;355:928-939.

 16. Qaseem A, Snow V, Barry P, Hornbake E R, Rodnick J E, Tobolic T, Ireland B, Segal J B, Bass E B, Weiss K B, Green L, Owens D K and the joint AAFP/ACP panel on DVT/PE. Current diagnosis of venous thromboembolism in primary care: A clinical practice guideline from the American Acedemy of Family Physicians and the American College of Physicians. Ann Intern Med 2007;146:454-458.

 17. Segal J, Eng J, Tamariz L J, Bass E B. Review of the evidence on diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Ann Fam Med 2007;5:63-73.

 18. Glazer J L. Management of heatstroke and heat exhaustion. Am Fam Physician 2005;71:2133-2140.

 19. Bouchama A, Knochel J P. Heat stroke. N Engl J Med 2002;346:1978-1988.

Etiketler:

Son Paylaşımlar