Kızamıkta Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Kızamık, Morbillivürüs türünden tek sarmallı bir RNA virüsünün neden olduğu bir üst solunum yolu ve konjunktiva hastalığıdır. Ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilir. Çin bitkisel ilaçlarının kızamıkta belirtileri gidermede ve hastalık süresini kısaltmada etkili olduğuna inanılır ve Çin ve başka ülkelerde kızamık tedavisinde esas veya yardımcı tedavi olarak yaygın bir şekilde kullanılır.

Kızamık tedavisinde Çin bitkisel ilaçlarına dair kanıt sağlayan çok sayıda klinik çalışma bulduk. Bu araştırmaların çoğu randomize kontrollü araştırma olarak ifade edildi. Ancak 32 araştırma yazarıyla yapılan telefon görüşmelerinden sonra hiçbirinde gruplara katılımcı yerleşimi için kabul edilebilir randomizasyon prosedürleri kullanılmadığını bulduk. Ayrıca 34 araştırmaya pnömoni gibi başka hastalıklarla komplike kızamıklı hastalar alındı. 10 araştırma non-randomize olup 5 araştırma da sınıflandırma bekliyor.

Bu güncellemeye bir randomize kontrollü araştırma dâhil edemedik. Derlenen araştırma olmasa da makaleleri gözden geçirdik ve kızamık tedavisinde Çin bitki ilacı kullanımına dair yan etki bildirimi bulamadık. Yüksek kalitede ve büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Chen S, Wu T, Kong X, Yuan H. Chinese medicinal herbs for measles. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD005531. DOI: 10.1002/14651858.CD005531.pub4

Orijinal özet için: Kızamık Bitkisel Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv