Karaciğer Nakledilen Hastalara Prostaglandin

Cochrane derleme özeti

İleri karaciğer hastalığının (siroz) tedavisinde en etkili tedavi karaciğer naklidir. Ancak greft başarısızlığı veya diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği gibi erken postoperatif komplikasyonlar sık görülür. Bu problemler gelişen hastalarda ölüm riski yüksektir.

Prostaglandinler, insan vücudunda üretilen ve vazodilatasyon gibi birkaç eylem gösteren maddelerdir. Kan temininde yetersizliğin neden olduğu perioperatif karaciğer ve böbrek lezyonlarını önleyebilir.

Bu derlemede karaciğer nakli yapılmış erişkinlerde prostaglandinlerin etkisine dair randomize kontrollü araştırma kanıtlarını özetledik ve meta-analizini yaptık. Toplam 652 katılımcıyla yapılan 10 araştırma bulduk. Ölümler ya da yeniden karaciğer nakli gibi sonuç ölçütlerinde prostaglandinlerin rolü hakkında, bu araştırmalardan sağlanan kanıtlar kesin değil. Karaciğer nakledilen hastaya prostaglandin verildiğinde, diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği riski 2/3 azalabilir ancak sistematik ve tesadüfi hata riskine bağlı olarak kanıt kalitesi sadece orta. Şiddetli ters olaylar raporlanmadı. Bu durumda, karaciğer nakledilen hastalara prostaglandin verilip verilmeyeceğini kesinleştirmek için, kayırma hatası riski düşük ve örnek büyüklüğü yeterli araştırmalar hala gerekiyor.

Kaynak

Cavalcanti AB, De Vasconcelos CP, Perroni de Oliveira M, Rother ET, Ferraz LJR. Prostaglandins for adult liver transplanted patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD006006. DOI: 10.1002/14651858.CD006006.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Prostaglandin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv