Karaciğer Rezeksiyonundan Sonra Sonuçları İyileştirmek İçin Enfeksiyonu Azaltma Metotları

Cochrane derleme özeti

Karaciğer rezeksiyonları, genellikle kanser ya da prekanseröz büyümelerinde karaciğerin bir kısmının çıkarılmasıdır. Bu girişimler, %3.5 ölüm riski ve %10 - 15 uzun süre hastanede kalmadan kaynaklanan postop komplikasyon riski taşıyan büyük ameliyatlardır. Karaciğer rezeksiyonlarından sonraki enfeksiyöz komplikasyonları azaltmak için çeşitli yöntemler savunuldu. Bu yöntemlerin hastalara ya da sağlık hizmeti finansörüne bir faydası olup olmadığını bilmiyoruz. Karaciğer rezeksiyonundan sonra enfeksiyöz komplikasyonları önleme ve sonuçları iyileştirmede, farklı müdahalelerin fayda ve zararlarını belirlemek için tıbbi literatürü 2011 Ağustosuna kadar ayrıntılı olarak taradık.

521 katılımcıyla yapılmış 7 randomize kontrollü araştırma bulundu. Derlenen araştırmalarda katılımcı sayısı 12 ile 180 arasında değişkendi. Çalışmalarda yapılan kıyaslamalarda, perioperatif dönemde antibiyotiklerin gerekli olup olmadığı, antibiyotik tedavi süreleri ve enfeksiyona karşı genel vücut direncini yükseltmek için başka ilaçların kullanımı araştırıldı.

Kıyaslamaların herhangi birinde kıyaslanan gruplar arasında ölüm riski ve büyük komplikasyon oranlarında fark bulunmadı. Hiç bir araştırmada yaşam kalitesi raporlanmadı. Tümünde de sistematik ve rastgele hata riski yüksekti. Karaciğer rezeksiyonundan sonra enfeksiyöz komplikasyonları azaltmada herhangi bir yöntemi savunamıyor ya da reddemiyoruz. Sistematik ve tesadüfi hata riski düşük, iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy KS, Naik P, Davidson BR. Methods of decreasing infection to improve outcomes after liver resections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD006933. DOI: 10.1002/14651858.CD006933.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Rezeksiyonunda Enfeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv