Şarap Lekelerinin Laser Veya Işık Kaynaklarıyla Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Şarap lekeleri ciltteki kan damarlarının malformasonu sonucu oluşan doğum lekeleridir. Bebeklikte cilt üzerinde düz kırmızı lekeler olarak görülür ve kendiliğinden kaybolmaz ancak tedavi edilmezlerse orta yaşlarda daha koyu ve kalın hale gelerek bir “çakıltaşı görünümü” verir.

Bu lekelerin rengini açmak için çeşitli laser ve ışık kaynakları kullanıldı. Ancak hangi tedavinin en iyi sonucu verdiği belirsiz. Bu sistematik derlemede kullanılan çeşitli laser ve ışık kaynaklarının fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçladık. Toplam 103 katılımcıyla yapılan 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tüm çalışmalarda müdahalelerin etkinliği katılımcı içinde değerlendirildi. Tedavi aracı olarak palslı boya lazerleri (PDL), yoğun palslı ışık (IPL) ve Nd:YAG laserler değerlendirildi. Tüm 5 araştırmada da sadece PDL kullanıldı.

Çalışmaların hiçbiri primer sonuç ölçütümüz olan hasta tatminine odaklı değildi. PDL’nin ayarlarına bağlı olarak şarap lekelerinde %25’ten fazla açılma meydana geldi. Bu sonuç 1 – 3 seans tedaviden 4 – 6 ay sonra katılımcıların %50 – 100’ünde görüldü. Diğer tip laserler ve IPL için önemli kanıt yok.

Derlenen çalışmalarda yan etkiler nadirdi, 3 araştırmada katılımcıların %3 – 24’ünde pigment değişimleri raporlandı, en yüksek oran cilt tipi daha koyu olan Çinli katılımcılarda görüldü. Bir çalışmada kullanılan lazerin çok yüksek dozda olmasına bağlı olarak bir hastada ciltte skarlaşma görüldü. Kısa vadeli yan etki olarak tedavinin ilk iki haftası içinde ağrı, kabuklanma ve blister görüldü. İki araştırmada uzun vadeli, yani tedaviden sonraki 6 ayda yan etki olmadığı bildirildi.

Kaynak

Faurschou A, Olesen ABraae, Leonardi-Bee J, Haedersdal M. Lasers or light sources for treating port-wine stains. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD007152. DOI: 10.1002/14651858.CD007152.pub2

Orijinal özet için: Şarap Lekelerinde Lazer Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv