Akut Apandisitte Apendektomiye Kıyasla Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Akut apandisit, cerrahi akut karın ağrısının en olağan nedenlerinden biridir. Seçkin tedavisi apendektomidir ancak bu tedavinin doğasında cerrahi komplikasyonlar bulunur. Primer antibiyotik tedavisiyle ilgili son araştırmalar iyi sonuçlar bildirdi.

Bu derlemede komplike olmayan apandisitte antibiyotik tedavisinin etkili olup olmadığı araştırıldı. Sonuç ölçütleri olarak bir yıl içinde majör komplikasyon olmadan (nüks dahil) iki hafta içinde şifa, majör ve minör komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi alındı.

Antibiyotik tedavisinin apendektomiden aşağı olup olmadığına karar veremedik. Araştırma kalitelerinin düşükle orta arasında olması nedeniyle apendektomi akut apandisitin standart tedavisi olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak

Wilms IMHA, de Hoog DENM, de Visser DC, Janzing HMJ. Appendectomy versus antibiotic treatment for acute appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD008359. DOI: 10.1002/14651858.CD008359.pub2

Orijinal özet için: Apandisit Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv