Akut İntraserebral Kanamada Edaravon

Cochrane derleme özeti

İntraserebral hemoraji (İSH) çok yıkıcı bir felce neden olur. Bu kanamayı geçiren hastaların yarısı olaydan sonraki ilk ayda ölürken hayatta kalanlarda tipik olarak beyin işlevleri ve motor becerilerde büyük kayıplar olur. Genellikle normal günlük yaşam aktivitelerini geri kazanamazlar (O'Collins 2006).

İSH’de beyin içindeki kanama tipik olarak hipertansiyon atağının sonucu olarak meydana gelir. Doğrudan doku ve hücrelerde haraplanma, nörotoksisite, iltihap, ödem, kan akımında bozulma ve apoptoza neden olur. Hayvan modelleri, İSH patogenezinde oksidatif hasarın rol oynadığını ve bu yüzden tedavinin hedefi olabileceğini ve ayrıca edaravonun hücreleri oksidatif stresten koruyabileceğini gösterdi. Bu derlemede, İSH aracılı beyin hasarından kaynaklanan ölüm riski ve bağımlılığı azaltıp azaltmadığını belirlemek için toplam 768 katılımcıyla yapılan 10 randomize kontrollü araştırmayı değerlendirdik. Derlenen tüm çalışmalardan sağlanan kanıtlar akut İSH’lı hastalarda rutin edaravon kullanımı yönünde tavsiyede bulunmayı desteklemiyor.

Kaynak

Yang J, Liu M, Zhou J, Zhang S, Lin S, Zhao H. Edaravone for acute intracerebral haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD007755. DOI: 10.1002/14651858.CD007755.pub2

Orijinal özet için: Akut Kanamada Edaravon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv