Alkolle İlişkili Olmayan Deliryum Tedavisinde Benzodiyazepinler Tavsiye Edilemiyor

Cochrane derleme özeti

Alkolle ilişkili olmayan deliryumda benzodiyazepin tedavisinin bu sistematik derlemesinde sadece 3 randomize kontrollü araştırma bulduk. 1 araştırma mekanik ventilasyon alan hastalarda yapıldığından tüm deliryum hastalarının durumunu yansıtmada yetersiz olup diğer iki araştırma da kısmi kontrollü.

Sonuçlar, halen alkol yoksunluğuya ilişkili olmayan deliryum tedavisinde benzodiyazepin kullanımını destekleyen kanıt olmadığını gösteriyor.

Kaynak

Lonergan E, Luxenberg J, Areosa Sastre A. Benzodiazepines for delirium. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006379. DOI: 10.1002/14651858.CD006379.pub3

Orijinal özet için: Deliriyum Tedavisinde Benzodiyazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv