Genç Sporcuların Sahada Ani Ölümleri 9: Sporcuya Nasıl Rapor Verelim?

Önce İyi Bir Sorgulama

1. Soğuk algınlığı, bronşit, bademcik, idrar yolu iltihabı vb dışında, başta kalp hastalığı olmak üzere, herhangi bir hastalık teşhisi kondu mu? Adı:

2. Halen, istirahatte ya da spor esnasında herhangi bir sağlık şikayeti var mı? Açıklayın.

3. Efor esnasında (maç yaparken, antrenmanda, merdiven çıkarken, koşarken, yüzerken) veya yürürken ya da otururken, bir kere bile olsa:

 • Baş dönmesi oldu mu?

 • Başında bir hafifleme duygusu hissettin mi?

 • Kalbinde çarpıntı hissettin mi?

 • Fenalaştın mı?

 • Bayıldın mı?

 • Göğüste ağrı, tıkanma hissi oldu mu?

 • Nefes darlığı oldu mu?

4. Bunlardan herhangi biri, annede, babada, kardeşlerde oldu mu?

 • Baş dönmesi oldu mu?

 • Başında bir hafifleme duygusu hissetti mi?

 • Kalbinde çarpıntı hissetti mi?

 • Fenalaştı mı?

 • Bayıldı mı?

 • Göğüste ağrı, tıkanma hissi oldu mu?

 • Nefes darlığı oldu mu?

5. Ailede 50 yaşından evvel kalpten ölen ya da ağır hastalanan oldu mu?

6. Ailede HKM, DKM, UQTS ya da başka iyon kanal hastalığı, Marfan sendromu veya ritm bozukluğu tanısı konmuş hasta var mı?

(3, 4, 5 ve 6. sorulara karşılık tüm evetler kardiyoloji muayenesi gerektirir)

Fizik Muayene

Sistemik fizik muayenede özellikle istenenler-dikkat edilecekler:

 • Yatar vaziyette ve ayakta (veya Valsalva manevrası ile) kalp oskültasyonu. Üfürüm ve/veya klik, ikinci seste birleşme veya geniş çiftleşme veya çiftleşmenin solunumla sabit olması, aritmi (1).

 • Femoral nabızların palpasyonu ve üst tarafla kıyaslanması. Gecikme ve zayıflama patolojik (2).

 • Marfan sendromunun fiziksel (kas- iskelet ve göz) belirtilerinin aranması (3).

 • Oturur durumda brakiyal kan basıncı ölçümü, tercihan her iki koldan. 140/90 üzeri patolojik kabul edilir (4).

(Tüm patolojik bulgular kardiyoloji muayenesi gerektirir)

1. Elbette perikard sürtünme sesi ve başka patoloji göstergeleri de kardiyoloji muayenesi gerektirir. Eğer kendiniz rahat hissetmiyorsanız fizyolojiye aykırı bulduğunuz her türlü bulguyu kardiyoloji muayenesine gönderebilirsiniz. Üfürümlerin 2/6 üzeri olması gerektiği not ediliyor. Siz yine şiddetine, yerine ve yayılımına bakmadan tüm üfürümleri kardiyoloji muayenesine gönderebilirsiniz.

2. Aort koarktasyonu açısından

3. İskelet sistemi açısından Marfan hastaları, uzun boylu, uzun kol ve bacaklı, uzun parmaklı, ince yüzlü, küçük çeneli, olarak tanımlanıyor. Eklemlerde laksite mevcuttur. Ancak bunlar, birçok normal insanda bulunabiliyor. 20 dereceyi aşan skolyozun yarıdan fazla hastada bulunduğu bildiriliyor. Göz belirtisi olarak bildirilen sublüksasyonun basit muayenede yakalanabilmesi kolay değil. En iyisi, bu bilgilere dayanarak şüphe ettiğiniz tüm hastaları kardiyoloji muayenesine gönderebilirsiniz.

4. Tek ölçüm yeterlidir.

Veliye Açıklama ve Tavsiyeler

“Burada yapılan sorgulama ve muayene prosedürü, dünyadaki en yeni tıbbi bilgiler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Amerikan Kalp Birliği önerilerine uygundur. EKG muayenesi eklenmesi halinde, Avrupa Kalp Derneği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi önerilerine de uygundur. Ancak, bu muayene, tüm dünyada olduğu gibi yasal bir zorunluluktur, çabuk, ucuz ve kolay bulunur olması gerektiğinden asgari bir muayenedir. Sporcu toplumunun sağlığını korur, ancak tek tek sporculara güvence vermez.

EKG çekilmedi ise: Muayenede sağlam bulunan sporcuya rapor düzenlemek için EKG yasal şart değildir. Ancak EKG muayenesi ile fizik muayenede bulunamayan hastalıklar yakalanabiliyor. Lütfen mümkünse çocuğunuz için bunu sağlayınız.

Bu muayene çocuğun, sağlık tehlikesi yaşamadan spor yapabileceğine tam güvence veremez. EKG çekilmesi, güvenceyi çok arttırır, eforlu EKG daha da fazlasını sağlar. Ancak araştırmalar, yine tam güvence verilemeyeceğini söylüyor.

Sporcunun sağlığını tehlikeye düşüren hastalıklar, seyrek görülen hastalıklardır. Birçoğu kendini gizleyen özelliktedir. Bundan dolayı, her yıl titiz muayenelerden geçen ünlü profesyoneller bile, sahada tehlikeli durumlara düşüyorlar. Bu nedenle üç şey yapmalısınız:

 1. Bu muayene ve sorgulamanın her yıl yapıldığından emin olmalısınız.

 2. Sporcuya EKG muayenesi yaptırmalısınız. Tercihen eforlu olmalı ve her yıl tekrarlanmalıdır.

 3. Sporcunun size biraz evvel sorulan “baş dönmesi, başta hafifleme çarpıntı, bayılma, fenalaşma, göğüs ağrısı, göğüste tıkanma, nefes darlığı” gibi bir şikayeti olması, ya da bunu hocasından/arkadaşından duymanız halinde bile, derhal aktivitesine son verip muayeneye getirmelisiniz.” (Devam edecek)

Kaynaklar

 1. Maron B J, Zipes D P. 36’th Bethesda conference. Introduction: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. J Am Coll Cardiol 2005;45:1318-1321.

 2. Corrado D, Pelliccia A, Bjǿrnstad H H, Vanhees L, Biffi A, Borjesson M, Panhuyzen-Goedkoop N, Deligiannis A, Solberg E, Dugmore D, Mellwig K P, Assanelli D, Delise P, van-Buuren F, Anastasakis A, Heidbuchel H, Hoffmann E, Fagard R, Priori S G, Basso C, Arbustini E, Blomstrom-Lundqvist C, McKenna W J, Thiene G. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Eur Heart J 2005;26:516-524.

Son Paylaşımlar
Arşiv