Hamstring Yaralanmalarını Önleyici Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Futbol ve basketbol gibi sporlarda hamstring kas yaralanmaları sık görülür. Bu yaralanmalar sıklıkla ciddidir, ağrıya neden olur, uzun süren rehabilitasyon gerektirir ve yeniden yaralanma ihtimali yüksektir. Bunlardan korunmayı hedefleyen değişik müdahaleler olağan kullanılır. Derlememiz bu müdahalelerin hamstring yaralanmaları önlemedeki etkinliğine dair kanıtları araştırmak için yapıldı.

Toplam 1919 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tümüne de düzenli sportif aktivitelere katılan genç erişkinler alındı. Bazı araştırmaları körleme yapılmaması ve sonuç ölçütlerinin eksik raporlanması gibi metodolojik kusurlar zayıflattı.

Toplam 287 katılımcıyla yapılan 4 araştırmada hamstring yaralanmalarını doğrudan azaltmayı hedefleyen müdahaleler incelendi. Bunlardan üçünde hamstring güçlendirici protokoller test edildi ve çelişkili sonuçlar alındı, bu nedenle bu kasları güçlendirmenin faydalı olup olmadığı konusunda bir sonuç çıkaramadık. 1 küçük araştırmada manuel terapinin hamstringler dâhil bacak kaslarında yaralanmaları önleyebildiği bulundu.

3 araştırmada tüm bacak yaralanmalarını önleyici müdahaleler test edildi ve bundan hamstring yaralanması verileri sağlandı. 2 araştırmada denge tahtası üzerinde antrenmanın (propriyoseptif protokol) bir etkisine dair kanıt olmadığı bulundu. Bir araştırma da mesafe koşucularında ısınma/soğuma ve germe protokolünün etkisine dair kanıt olmadığı bulundu.

Eldeki güncel araştırma kanıtlarına dayanarak, hamstring yaralanmalarının oluşma riskini azaltmada spesifik bir müdahale tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Goldman EF, Jones DE. Interventions for preventing hamstring injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD006782. DOI: 10.1002/14651858.CD006782.pub2.

Orijinal özet için: Hamstring Yırtılmalarından Korunma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv