Küçük İnsizyonlu, Açık Ve Laparoskopik Kolesistektomide Mortalite Ve Komplikasyonlar Kıyaslanabilir

Cochrane derleme özeti

Safra taşları batı toplumunda önemli morbidite nedenlerindendir. Belirti veren ve vermeyen taşların prevalansı %5 ile 22 arasında bulunur. Sadece taşları belirti veren hastaların tedavisi konusunda konsensus bulunuyor. Safra kesesinin çıkarılmasında 3 farklı ameliyat tekniği bulunur: Bunlar klasik açık ameliyat ve iki minimal invazif teknik olan laparoskopik ve küçük insizyonlu tekniktir. Bu derlemede toplam 5246 katılımcıda bu üç tekniği değerlendiren 56 araştırma incelendi.

Üç teknikte de komplikasyon oranları yüksekti ancak mortalite ve komplikasyonlar üç teknik arasında anlamlı fark göstermedi. İki minimal invazif tekniğin de açık ameliyata kıyasla ameliyat sonrası toparlamada avantajları var. Bu çalışmada Cochrane Hepatobiliyer Grubunun yaptığı üç derleme genel bakışla değerlendirildi laparoskopik ve küçük insizyon tekniklerinin, hastayla ilişkili sonuç ölçütleri açısından (mortalite, komplikasyonlar, hastanede kalış ve iyileşme) eşdeğer görülmesi gerektiğini gösteriyor. Küçük insizyonlu teknikte operasyon süresi daha kısa ve maliyet daha düşük görünüyor.

Günümüzün sorusu, belirti veren safra taşı olan hastalarda laparoskopik tedavinin kanıtlar ortaya çıkmadan önce nasıl standart tedavi olduğudur. Laparoskopik kolesistektominin “altın standart” statüsünü destekleyen bir tartışma bulamadık. Gelecekteki araştırmalarda hastalarla ilişkili sonuç ölçütlerine (örneğin komplikasyonlar ve belirtilerin giderilmesi) daha çok odaklanmak gerekiyor. Dahası, araştırmaların yürütümü CONSORT beyanının gerekleriyle uyumlu olması gerekir.

Kaynak

Keus F, Gooszen HG, van Laarhoven CJHM. Open, small-incision, or laparoscopic cholecystectomy for patients with symptomatic cholecystolithiasis. An overview of Cochrane Hepato-Biliary Group reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD008318. DOI: 10.1002/14651858.CD008318

Orijinal özet için: Mini Kesiyle Açık Kolesistektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv