Metastatik Olmayan Kolorektal Kanserde Yardımcı Kemoterapi Süresi 6 Ayı Aşmamalı

Cochrane derleme özeti

Bu sistematik derleme, kemoterapinin en iyi devam süresini belirlemeyi amaçlıyor. Güncel olarak tedavi devam süresi, 1990’larda yapılan, sade veya folinik asit veya levamisolle kombine 5FU tedavisinin en iyi takvimine ve en iyi devam süresine odaklanan araştırmalara dayanıyor. 5FU esaslı tedavilerin farklı devam süreleri kıyaslandı: 9-12 aya karşı 6 ay kıyaslaması yapıldı. 3-6 aylık kısa tedaviyle nükssüz sürvi ve genel sürvi, 9-12 ay tedaviye kıyasla daha kötü olmadı. Bunlara dayanarak, kolorektal kanserde yardımcı kemoterapi olarak %FU esaslı tedavinin devam süresi 6 aya düşürülebilir.

Yakınlarda yayınlanan bir araştırmada, 3 ay sürekli 5FU infüzyonu, 6 aylık bolus 5FU tedavisiyle kıyaslandı ve bu 3 aylık takvimin faydasını gösterdi. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların yeni altın standart FOLFOX ile (iki ayda bir, oksiplatin ve 2 gün sürekli 5FU kombinasyonu), oksiplatinin nörotoksisitesini azaltmak için yapılan daha kısa kemoterapilerin etkisini değerlendirmesi gerekir.

Kaynak

Des Guetz G, Uzzan B, Morere J-F, Perret G, Nicolas P. Duration of adjuvant chemotherapy for patients with non-metastatic colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007046. DOI: 10.1002/14651858.CD007046.pub2

Orijinal özet için: Kolon Kanserde Neoajuvan Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar