Foliküler Lenfoma’da İdame Tedavisi İçin İnterferon Alfa

Cochrane derleme özeti

Bu derleme, Hodgkin dışı foliküler lenfoması olan hastalarda, tek başına veya başka ispatlanmış ilaç rejimleriyle kombine olarak, interferon-alfa tedavisinin muhtemel fayda ve dezavantajlarını özetlemeyi amaçlıyor. İnterferonlar omurgalı canlıların hücrelerinde üretilen ve çeşitli biyolojik eylemleri olan proteinlerdir. Birçok farklı virüslere karşı direnç sağlar, normal ve habis hücrelerin çoğalmasını durdurur, NK hücre aktivitesini güçlendirir ve birkaç başka bağışıklık değiştirici aktivite gösterirler. İnterferonların alfa-2a ve alfa-2b tipleri, çeşitli enfektif ve neoplastik hastalıkların tedavisinde başka ilaçlarla kombine olarak verilir.

Sonuçlar, tek başına ya da kemoterapiyle kombine interferon-alfayla tedavi edilen hastalarda ilerlemesiz sürviye, kıyaslama gruplarına göre anlamlı bir fayda gösterdi. Ancak interferon-alfa’nın genel sürviye bir faydası olduğunu destekleyen daha az kanıt var. Dahası, tedaviyle ilişkili ters olayların varlığı, bu tedavi hakkında bir klinik karar verirken, fayda ve risklerin dikkatli bir analizinin yapılması gerektiğini gösterdi.

Kaynak

Baldo P, Rupolo M, Compagnoni A, Lazzarini R, Bearz A, Cannizzaro R, Spazzapan S, Truccolo I, Moja L. Interferon-alpha for maintenance of follicular lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004629. DOI: 10.1002/14651858.CD004629.pub2

Orijinal özet için: Foliküler Lenfomada İnterferon Alfa

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv