İnvazif Mesane Kanserli Hastaların Tedavisinde Ameliyat Ve/Veya Radyoterapiden Önce Ek Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

İnvazif mesane kanserinin standart tedavisi ameliyat ve/veya radyoterapidir.

Bu derleme, ameliyat ve/veya radyoterapi olmadan önce, başka ilaçlarla kombine edilen bir platinli ilaçla kemoterapi verildiğinde, hastaların %50’sinin 5 yılda hayatta olacağını gösterdi. Kemoterapi olmadan ameliyat veya radyoterapi olan hastalarda bu oran %45 olarak belirlendi. Platin esaslı kombinasyon kemoterapisinden sağlanan bu fayda tüm hasta tiplerinde görüldü ve invazif mesane kanserin tedavisinde kullanımını teşvik ediyor.

Ancak tek platinli ilaçla yapılan kemoterapi hastaların daha uzun yaşamasına fayda sağlamadı ve tavsiye edilmiyor.

Kaynak

Advanced Bladder Cancer Meta-analysis Collaboration . Neo-adjuvant chemotherapy for invasive bladder cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005246. DOI: 10.1002/14651858.CD005246

Orijinal özet için: İnvazif Mesane Kanserinde Platinli Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv