Kakaonun Kan Basıncına Etkisi


Foto: lolay / Flickr

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kakaonun en az iki hafta boyunca tüketiminin yetişkinlerde kan basıncına etkisini değerlendirdik. 35 araştırmada 40 tedavi kıyaslandı.

Arka plan

Bitter çikolata ve kakao, flavanol olarak adlandırılan kimyasal bileşenlerden zengindir. Flavanoller, kardiyovasküler hastalıklar( kalp ve kan damarları bozuklukları) için risk faktörü olarak bilinen kan basıncını azaltmaya yardımcı olmak gibi etkileri vardır. Flavanollerin kan basıncı düşürücü özelliklerinin nitrik oksidin kan damarlarında neden olduğu genişlemeyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Çalışma özellikleri

Çalışmalar kısaydı, çoğu 2 ve 12 hafta arasında sadece biri 18 hafta yürütüldü. Çoğu sağlıklı toplam 1804 erişkin alındı. Aktif müdahale grubundaki katılımcılara günde 1.4 - 105 gram kakao içinde 30 - 1218 mg flavanol (ortalama 670 mg) verildi. 7 çalışmaya sonuçlarda ticari çıkarı olan şirketler fon sağladı ve bunlarda raporlanan etki hafifçe daha büyüktü, bu da muhtemel kayırma hatası gösteriyor. Kanıtlar 2016 Kasımına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

40 tedavi kıyaslamasının meta analizi, kan basıncında sistolik ve diyastolik 1.8 mm Hg’lik küçük fakat istatistiksel olarak anlamlı düşme gösterdi. Bu küçük azalma diğer tedavi seçeneklerini tamamlayıcı olabilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya katkı sağlayabilir.

Katılımcıların çalışma başlangıcındaki kan basıncı, yaşları, grup yerleşiminden haberli olup olmadıkları, kontrol grubunda kullanılan flavanol içeriği ve çalışmanın ne kadar sürdüğünün çalışmalar arasındaki değişkenliği açıklayıp açıklamadığını araştırdık. Kan basıncı durumu (yüksek veya normal) kakaonun kan basıncı üzerindeki etki büyüklüğünde muhtemel bir etken olmakla beraber diğer faktörlerin etkisinin daha fazla araştırmayla onaylanması ya da reddi gerekiyor.

Kontrol grubundaki katılımcıların %0.4’ü ve aktif kakao verilen grubundakilerin sadece %1’ince, sindirim şikayetleri ve kakao ürününden hoşlanmama gibi yan etkiler bildirildi.

Düzenli flavanolden zengin kakao tüketiminin kan basıncı ve kalp-damar sağlığı üzerine yararlı etkileri olup olmadığı ve kakaonun uzun süreli günlük kullanımının herhangi bir yan etkisi olup olmadığının belirlenmesi için daha uzun süreli çalışmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar orta kalitede. Uzun süreli günlük kakao alımının kan basıncına etkisini test eden herhangi bir randomize kontrollü araştırma belirleyemedik ve yüksek kan basıncının kalp krizi veya felç gibi sağlıkla ilgili sonuçlarını ölçen çalışmalar da bulunmadı.

Kaynak

Ried K, Fakler P, Stocks NP. Effect of cocoa on bloodpressure. Cochrane Database of SystematicReviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD008893. DOI: 10.1002/14651858.CD008893.pub3

Orijinal özet için: Hipertansiyon ve Kakao

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer Hemşire, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Kakaoda bulunan flavanoller damarlarda nitrik okside bağımlı genişlemeyi uyarmaları nedeniyle kan basıncını düşürür. Bu derlemede, erişkinlerde günlük olarak en az iki hafta kullanılan kakao ürünlerinin kan basıncına etkilerini değerlendirdik.

Toplam olarak, geneli sağlıklı 856 erişkinle yürütülen 20 çalışmanın meta analizi, kan basıncında küçük ancak istatistiksel olarak anlamlı; -2.8 mm Hg sistolik ve -2.2 mm Hg diyastolik bir düşüş gösterdi.

Araştırmalar kısa süreliydi, biri dışında tümü 2 – 8 hafta arasında, biri 18 hafta sürdürüldü. İki haftalık çalışmalarda (n=9) anlamlı bir etki görülürken daha uzun sürenlerde (n=11) görülmedi. Bu sonucun doğrudan araştırma süresine ya da kısa süren çalışmalarda kullanılan kontrol gruplarına ya da katılımcıların tedaviye körlenme seviyesi gibi başka bir faktöre bağlanabilme durumu belirsiz. Flavanolsüz kontrol grubu olan araştırmaların analizi kan basıncına anlamlı bir etki gösterirken, düşük flavanollü kontrol grubu kullanan araştırmaların analizi göstermedi.

Mide barsak sisteminden ve araştırma ürününün kötü tadından yakınmalar dâhil ters etkiler, aktif kakao grubundaki katılımcılarca %5 kontrol gruplarında %1 oranında bildirildi.

Etki için daha ileri analizler yaptık ve başka alt grupları (yaş, VKİ, bazal kan basıncı, ürünün şeker içeriği dâhil) da araştırdık; ancak tüm alt grup analizi sonuçlarının ve etkiyle birlikte olup ölçülebilen herhangi bir ilişkinin; başka araştırmalarla test edilip onaylanması ya da reddedilmesi gerekiyor.

Kan basıncında, birleştirilen çalışmalarda gözlenen yaklaşık 2-3 mm Hg’lik küçük toplam azalmanın, başka tedavi seçenekleri için tamamlayıcı olması mümkün ve kalp damar hastalığı riskini azaltmaya katkıda bulunabilir. Ancak kakao ürünlerinin uzun süre günlük tüketiminin kan basıncına etkisini test eden bir randomize kontrollü araştırma belirleyemedik ve ayrıca yüksek kan basıncıyla ilişkili kalp krizleri veya felçler gibi klinik sonuç ölçütlerini değerlendiren araştırma da bulunmuyor.

Kan basıncını düşürmede düşük dozların etkili olup olmadığını da denemek için düşük dozda flavanol alımını flavanolsüz kontrole karşı kıyaslayan başka araştırmalar gerekiyor. Bunun yanında, flavanolden zengin kakao ürünlerini uzun süre günlük tüketmenin kan basıncına ve kalp damar sağlığına zaman içinde faydalı bir etkisi olup olmadığını ve potansiyel ters etkileri olup olmadığını aydınlatmak için daha uzun süren çalışmalar yapılmalı.

Kaynak

Ried K, Sullivan TR, Fakler P, Frank OR, Stocks NP. Effect of cocoa on blood pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD008893. DOI: 10.1002/14651858.CD008893.pub2

Orijinal özet için: Kakao Ve Yüksek Tansiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar