Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesi İçin Probiyotikler

Cochrane derleme özeti

Ülseratif kolit (ÜK) kalın barsağın kronik, durulan ve nüks eden karakterde bir iltihabi hastalığıdır. Probiyotikler ise barsak bakterilerinin üremesini değiştirerek iltihabı azalttığı düşünülen canlı mikroorganizmalardır.

Bu derlemede ÜK hastalarında remisyon idamesinde probiyotik kullanımına dair kanıtlar araştırıldı. Ülseratif koliti remisyonda olan toplam 587 katılımcıda probiyotiklerin etkisini araştıran 4 çalışma belirlendi. Araştırmalar 3 – 12 ay arasında sürdürüldü.

Probiyotik tedavisinin plaseboya ya da mesalazinle yapılan konvansiyonel tedaviye kıyasla bir faydasını bulmadık. Tedavi genellikle iyi tolere edildi ancak bildirilen yan etki sayısı mesalazinle benzerdi. Olağan yan etki olarak ishal, mukus salgılanması kanlı dışkılama, gaz ve şişkinlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı bildirildi.

Derlenen çalışmaların ikisi nispeten küçüktü, ikisinde de metodolojik problemler bulundu. Bu yüzden probiyotikle idame tedavisinin etkinliğine dair kesin bir sonuç çıkarılamıyor. ÜK’de remisyonun sürdürülmesinde probiyotiklerin faydalı olup olmadığını belirlemek için, daha büyük ve iyi tasarımlı randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekir.

Kaynak

Naidoo K, Gordon M, Fagbemi AO, Thomas AG, Akobeng AK. Probiotics for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD007443. DOI: 10.1002/14651858.CD007443.pub2

Orijinal özet için: Ülseratif Kolitte Probiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv