Bipolar Hastalığın Akut Afektif Ataklarında Okzkarbazepin

Cochrane derleme özeti

Bipolar bozukluğu olan hastalar, tekrarlayan şiddetli mod bozukluğu ataklarından yakınır. Bu mod değişimleri maniden şiddetli depresyona kadar değişkendir. Bazen ikisi bir arada olur. Ataklar sık dalgalanmalar da gösterir (hızlı değişen). Aralarda modun normal olduğu dönemler de olur, ancak her zaman olmaz. Bu mod ataklarını ve tekrarlamasını önlemek için ilaç kullanılır. Okskarbazepin bunlardan biri olabilir. Halen sadece epilepsi tedavisi için lisansı bulunuyor.

Bu derleme kriterlerine uyan 7 araştırma bulduk. 4 araştırmada mani tedavisinde okskarbazepinin etkinliği başka ilaçlar ve plaseboya karşı kıyaslandı. Okskarbazepinin plasebodan daha iyi işe yaradığına dair kanıt olmamakla beraber, bu hastalık için daha kabul gören tedavilere kıyasla benzer etkinlik gösterdi.

İki çalışmada kabul edilebilirlik araştırıldı. Okskarbazepin plasebodan daha fazla yan etkiye neden olabiliyor. Diğer aktif ilaçlara göre yan etkilerde fark görülmedi.

Tüm araştırmalarda mani, hipomani, karışık ataklar ve hızlı değişen bozukluklara bakıldı. Okskarbazepinin mani, karışık ataklar depresyon ve hızlı değişen atakların tedavisinde faydalı olup olmadığından emin olmak için, metodolojik kalitesi daha yüksek başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Vasudev A, Macritchie K, Vasudev K, Watson S, Geddes J, Young AH. Oxcarbazepineforacuteaffectiveepisodes in bipolardisorder. Cochrane Database of SystematicReviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD004857. DOI: 10.1002/14651858.CD004857.pub2

Orijinal özet için: Bipolar Bozukluk Tedavisinde Okskarbazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar