Miyastenia Gravis’te İntravenöz İmmünglobulin

Cochrane derleme özeti

Miyastenia gravis’te kaslarda dalgalı seyreden zayıflık ve çabuk yorulma görülür. Belirtilerde görülen akut bir artış yutma güçlüğü veya solunum yetersizliği nedeniyle hayatı tehdit edebilir. Hastalık otoimmündür, vücudun ürettiği antikorlar nöromüsküler kavşakta hasara neden olur ve sinirden kaslara ileti geçişi bloke olur. Timektomi, kortikosteroidler, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ve plazma değişimi gibi optimal tedavilerle hastaların çoğu remisyona girer ya da iyileşir ancak bu tedaviler birçok ters olaylara neden olabiliyor. İntravenöz immün globulin (İVİG) tedavisi başka otoimmün hastalıklarda etkili. Bu derleme kronik, ısrarcı miyasteni ya da akut alevlenmelerin tedavisinde İVİG’in etkinliğini incelemeyi hedefliyor.

Tümü de kısa vadeli faydaları değerlendiren 7 randomize kontrollü araştırmayı derlemeye aldık. Çalışmalarda anılan kısıtlamalar dışında kayırma hatası riski genel olarak düşüktü. Tüm araştırmalarda İVİG’e bağlı ateş, bulantı ve baş ağrısı gibi orta şiddette ve kendi kendini kısıtlayıcı ters olaylar gözlendi ve plazma değişimine kıyasla subjektif olarak daha düşük şiddette bulundu (istatistiksel kıyaslama mümkün olmadı).

5 çalışmada İVİG’in alevlenme ya da kötüleşmelerin tedavisindeki etkisi değerlendirildi.

Bir çalışmada İVİG 51 katılımcıda plaseboya karşı kıyaslandı ve kas zayıflığının kötüye gittiği myastenide etkinliğe dair biraz kanıt gösterdi.

Biri 87 diğeri 84 katılımcılı 2 araştırma İVİG ile plazma değişimi arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Bu çalışmaların ilkinde körleme olmadığından kayırma hatası risk yüksekti.

33 katılımcılı bir araştırma İVİG ve metilprednizolon arasında etkinlikte fark göstermedi ancak bu çalışmada katılımcı sayısı bir etki belirlemek için yeterli değildi. Bu nedenle orta dereceli alevlenmelerde kortikosteroide karşı İVİG lehine kanıtlar yetersiz.

168 katılımcılı bir başka çalışmada 2 g/kg İVİG 15 gün sonunda miyasteni kas skorundaki (MMS) değişim üzerine 1 g/kg ya karşı üstünlük kanıtı göstermedi (Ortalama fark-OF 3.84; 95% GA -0.98 to 8.66).

İki araştırmada İVİG’in orta veya şiddetli miyastenia gravis tedavisinde etkisi araştırıldı. Birinde 12 hastada İVİG plazma değişimine karşı, ikincisinde 15 katılımcıda plaseboya karşı kıyaslandı. Her iki çalışmanın da gücü düşük, ilkinde biraz kayırma hatası mevcut olup bu nedenle bu iki çalışmadan karar çıkarılamadı. İGİV’in işlevi iyileştirdiği ya da steroid gereksinimini azalttığını belirlemek için RKA ya da başka araştırma kanıtı bulunmuyor.

Kaynak

Gajdos P, Chevret S, Toyka KV. Intravenous immunoglobulin for myasthenia gravis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD002277. DOI: 10.1002/14651858.CD002277.pub4

Orijinal özet için: Miyastenide İVİG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv