Multipl Sklerozda Statin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin iltihabi demiyelinizan bir hastalığı olup bağışıklık sisteminin anormal çalışmasıyla ilişkili olduğu düşünülür. Ön çalışmalar kolesterol düşürücü ilaçlar olan statinlerin, MS hastalarında fayda sağlayabilecek potansiyel bağışıklık düzenleyici etkileri olduğunu gösterdi. Bunun yanında statinler genellikle ağızdan kullanılır, diğer MS tedavilerinden daha ucuzdur ve kolayca erişilebilir.

Bu derlemede, alevlenen durulan MS hastalarında statinlerin etkinlik ve güvenliği değerlendirildi. Literatür taraması sonucunda, beta-1a interferona ek olarak statinle tedavi edilen toplam 458 katılımcı ile yürütülmüş 4 araştırma belirlendi.

İki çalışmada atorvastatin, diğer ikisinde de simvastatin araştırıldı. Çalışmalardan üçünün metodolojk kalitesi iyi bulundu.

Atorvastatin veya simvastatinin, bir ve iki yıllık izlemde alevlenmeleri azaltabildiği veya hastalığın gelişimini önleyebildiğine dair ikna edici kanıt bulunmadı. Statinlerle ciddi yan etki bildirilmedi, güvenle ve iyi tolere edildiler. Halen eldeki tüm veriler statinlerin MS’te yardımcı tedavi olarak kullanımını desteklemiyor.

Kaynak

Wang J, Xiao Y, Luo M, Luo H. Statins for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD008386. DOI: 10.1002/14651858.CD008386.pub3

Orijinal özet için: MS’te Statin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv