Akut İskemik Felçte Harici Kontrpulsasyon

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Bazı çalışmalar, kötü serebral perfüzyonun sıklıkla yüksek ölüm oranlarından sorumlu, felçler ve diğer vasküler olayları tetikleme gibi istenmeyen fonksiyonel sonuçlarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Harici kontrpulsasyon (ECP) beyinde kan akımını iyileştirdiği bilinen noninvazif ve hasta için kabul edilebilir bir yöntemdir. Kalça, uyluk ve baldır kaslarına hava dolu kaflarla basınç yapılır. Bu kalp, beyin, böbreklerde kan akışını artırmaya yardımcı olur.

Bu derlemede akut iskemik felçli 160 katılımcıya ECP uygulanan 2 randomize kontrollü çalışma bulundu. Akut iskemik felçli hastaların tedavisinde rutin ECP kullanımı destekleyen herhangi bir inandırıcı kanıt yok. Daha fazla yüksek kalitede ve geniş çaplı randomize kontrollü çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Lin S, Liu M, Wu B, Hao Z, Yang J, Tao W. External counterpulsation for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD009264. DOI: 10.1002/14651858.CD009264.pub2

Orijinal özet için: Akut İskemik Felç

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar