Akut Omurilik Yaralanmasında Steroidler

Cochrane derleme özeti

Her yıl tüm dünyada 40 milyon kadar insan omurilik yaralanmasına maruz kalır. Bunların çoğu genç erkeklerdir. Sonuçlar genellikle yıkıcıdır. Kalıcı felcin genişliğini azaltmak için hastalara çok çeşitli ilaçlar verilmiştir. Bu maksatla steriodler, herhangi bir başka ilaçtan daha fazla kullanılmış olabilir.

Bu derlemede ölüm oranını düşürmek ve hareket yetisini iyileştirmede bu tedavinin etkinliğini inceleyen çalışmalar arandı. Bulunan 7 araştırmanın hemen hepsinde bir tek steroid, metilprednizolon incelendi. Sonuçlar bu steroidle yapılan tedavinin hareketi iyileştirdiğini, ancak yaralanmadan hemen sonra, 8 saat geçmeden başlamak gerektiğini gösteriyor. Tedaviye 24 – 48 saat devam etmek gerekiyor. Farklı dozlar verildi ve yüksek dozlar en etkili bulundu. Ancak tedavi hastaya normal miktarda bir hareket sağlamıyor, bu ilaçlarla, özellikle başka ilaçlarla kombine edilmesiyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Bracken MB. Steroids for acute spinal cord injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD001046. DOI: 10.1002/14651858.CD001046.pub2

Orijinal özet için: Akut Spinal Felçte Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv